Krig är människans absolut sämsta redskap

Det är med största bestörtning vi nu sedan flera veckor tillbaka får bevittna krigets fasor för alla drabbade i Ukraina, en stat som kämpat för sin frihet att leva under demokratins självklarhet för allas lika värde och uttrycka sin egen åsikt.

"Sverige har sedan andra världskriget intagit neutralitetens flagga även om den vid några få tillfällen naggats i kanten av taktiska skäl för att bibehålla neutralitetens fredliga effekt", skriver insändarskribenten.

"Sverige har sedan andra världskriget intagit neutralitetens flagga även om den vid några få tillfällen naggats i kanten av taktiska skäl för att bibehålla neutralitetens fredliga effekt", skriver insändarskribenten.

Foto:

Insändare2022-03-15 21:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det vi fått med oss sedan det kalla krigets dagar att det är Ryssland som är det största hotet i vårt närområde för att rubba maktbalansen mellan världens stater är nu besannade i det vi ser i denna massaker av människors liv.

Det är med största smärta, oro, rädsla vi alla tar del av detta. Därför är det nu viktigt att vi alla kollektivt stödjer varandra mot detta fasansfulla krig i vår största solidaritet med det ukrainska folkets kamp för sin frihet och sin rätt till sitt eget land.

Krig är människans absolut sämsta redskap för att nå sina mål utan måste nu bytas ut mot samtal där vi alla stärks och får mod stå upp emot denna grövsta kränkning och krigsbrott som sker mot Ukrainska folket. Krigsförbrytare skall ställas inför domstol och få sina straff.

Krig har bara förlorare och ingen kommer att vinna på detta, kriget kommer att ha ett slut och vägen dit är genom samtal och kompromisser där vi ändå till slut får tro att det mänskliga förnuftet kommer att segra med att sluta döda, lemlästa, förstöra barn, ungdomar oh vuxnas liv, bostäder och dess ekonomi, samt infrastruktur.

Sverige har sedan andra världskriget intagit neutralitetens flagga även om den vid några få tillfällen naggats i kanten av taktiska skäl för att bibehålla neutralitetens fredliga effekt.

Av förståeliga skäl vill nu en del att vi skall ansluta till NATO vilket vid en första tanke kan kännas militärt starkt och tryggt och röja undan rädslan för en stund. Att i en pågående krissituation ansöka om medlemskap är mycket vanskligt och kommer uppfattas som en stark provokation av i detta krig just Ryssland. Vi har redan gjort något vi inte trodde nämligen gett vapen till Ukraina jämte såklart annan viktig materiel för soldater i krig. Självklart också humanitär hjälp liksom att ta emot flyktingar i ordnade former så långt det är möjligt.

Vi har själva sedan ett antal år tillbaka stärkt vårt försvar högst väsentligt och med återinförande av allmän värnplikt och andra taktiska insatser samt utökat ekonomisk satsning på försvaret kommer vi stå ännu starkare mot en eventuell angripare av vårt land. Vi får också lita på att EU-gemenskapens samarbete kommer medverka militärt för de länder som inte är med i NATO om vi nu ändå skulle komma i en sådan situation.

Vårt vapen att vara neutrala känns ändå som den rätta vägen i vår medverkan just nu att få slut på detta fasansfulla övergrepp i Ukraina. Vi skall inte heller döma de i den ryska befolkningen som varken vågar eller kan resa sig mot sin egen regim utan kraftiga vedergällningar. Vi kan inte heller helt utesluta en NATO ansökan om maktbalansen går mot sin avgrund in i totalt krig vilket vi inte hoppas blir en verklighet.

I svåra kriser och katastrofer måste vi vara kloka, eftertänksamma utan populistiska insatser men ändå beslutsamma och uthålligt arbeta vidare för barn, ungdomar och vuxnas lika värde och upprättelse att leva ett tryggt, värdigt självständigt liv så långt det är möjligt. Mänskligheten glömmer aldrig men livets erfarenheter tar andra vägar som på sikt stärker oss i vår tro på det goda samhället utan våld och krig som lösning av mänsklighetens problem.