Krävs politisk samverkan i tider av klimatkatastrof

Den kommande mandatperioden är den tid vi har för att påbörja massiva utsläppsminskningar.

"Klimatalliansen har, trots att vi inte är ett parti, valt att ställa upp till riksdagsvalet 2022 med mål att skapa samarbete kring klimatpolitiken i Riksdagen", skriver riksdagskandidaten Mats Helander i sin insändare.

"Klimatalliansen har, trots att vi inte är ett parti, valt att ställa upp till riksdagsvalet 2022 med mål att skapa samarbete kring klimatpolitiken i Riksdagen", skriver riksdagskandidaten Mats Helander i sin insändare.

Foto: TT

Insändare2022-07-25 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi behöver en politisk allians mellan de politiska partierna för en kraftfull klimatpolitik. Utsläppen måste minska NU. Riksdagspartierna är huvudsakligen överens om att det behövs en bättre klimatpolitik, men istället för att genomföra bra åtgärder försöker de vinna kortsiktiga poänger. För att snabbt och radikalt minska utsläppen av växthusgaser krävs ett ansvarstagande som sträcker sig bortom den närmaste mandatperioden.

Klimatalliansen är en klimatrörelse som ställer upp i valet och driver klimatpolitik som sin enda fråga. Vi kräver en klimatpolitik som motsvarar den kunskap som forskningen ger oss. Enligt FN:s Generalsekreterare António Guterres är vi med öppna ögon på väg mot i ett kollektivt självmord med ett slut för mänsklig civilisation så som vi känner den.

I ny forskning går hållbarhetsexperten Gaya Herrington igenom data som visar att den på 70-talet publicerade skriften Limits to Growth, av MIT (Massachusetts Institute of Technology) för Club of Rome, mycket väl kan ha rätt i att vår civilisation står inför en kollaps omkring år 2040 till följd av vår överkonsumtion av jordens resurser. Riksdagspartierna har tillgång till all forskning men väljer att inte agera. Politiken, som den praktiseras i dag, är uppenbarligen oförmögen att hantera den annalkande klimatkatastrofen.

Vi behöver bryta upp gränserna inom politiken. Oavsett om du är socialist, liberal eller konservativ är självbevarelsedriften grundläggande både avseende dig själv och dina barn. Viljan att överleva är inte ideologisk. Jordklotet har ingen ideologi. Under Coronapandemin utformade regeringen sina insatser baserade på forskning och det rådde borgfred med oppositionen. Det är dags att göra samma sak i klimat- och miljöpolitiken.

Klimatalliansen har, trots att vi inte är ett parti, valt att ställa upp till riksdagsvalet 2022 med mål att skapa samarbete kring klimatpolitiken i Riksdagen. De ideologiska skygglapparna måste kastas omgående och de stuprör som följer departementsstrukturen sammanlänkas med hängrännor i form av sammansatta ledningsfunktioner med en sak för ögonen: Att få ned utsläppen NU!

Kommande generationer, där våra barn och barnbarn ingår, kommer att fråga sig vad vi gjorde och inte gjorde när vi visste allt vi behövde veta.

Mats Helander, Ljungsbro, egenföretagare och civilingenjör

Riksdagskandidat för Klimatalliansen