Krävs nytänkande kring transporter av gods

Dagens miljösituation kräver nytänkande när det gäller transporter av gods, skriver Krister Hagsten med anledning av politikers och näringslivstoppars krav på att Händelöleden ska byggas nu.

Att tillgodose Siemens Energy:s behov av säkra transporter är naturligtvis mycket viktigt, men frågan är om de kommande transportbehoven kan lösas utan en ny och dyrbar Händelöled? skriver Krister Hagsten.

Att tillgodose Siemens Energy:s behov av säkra transporter är naturligtvis mycket viktigt, men frågan är om de kommande transportbehoven kan lösas utan en ny och dyrbar Händelöled? skriver Krister Hagsten.

Foto: Mikael Grip

Insändare2021-09-30 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Händelöleden kan inte vänta längre - bygg nu" NT 30/9

Undertecknare är en samling (S)-politiker, Norrköpings hamns VD och företrädare från näringslivet. Samtliga framhåller betydelsen av förflyttning av gods från väg till sjöfart och konstaterar att allt gods inte kan gå på järnväg. 

Trots att jag är varm anhängare av järnvägstransporter, är jag villig att instämma i den uppfattningen, men förvånas samtidigt över debattörernas ensidiga argumentering för ökade satsningar på vägbyggen. 

Att tillgodose Siemens Energy:s behov av säkra transporter är naturligtvis mycket viktigt, men frågan är om de kommande transportbehoven kan lösas utan en ny och dyrbar Händelöled? 

Vägar är och kommer i framtiden vara viktiga för lösningen av våra transportbehov, men dagens energi- och miljösituation kräver helt nytänkande - från transportköpare till transportörer - då det gäller sättet hur vi ska transportera gods på ett hållbart och energieffektivt sätt. 

Idag körs onödigt mycket gods på väg - ofta parallellt med järnvägsspåren. 

Vem har inte upplevt alla lastbilskaravaner på våra vägar? Lastbilstransporterna mellan Norrköping och Hallsberg, Örebro med flera järnvägsorter är bara några få exempel på detta vansinne - trots nybyggda Kardonbanan.

En mer passande och önskvärd rubrik på debattinlägget vore: Klimatet kan inte vänta - satsa på järnvägen nu - men vägarna får väntar.