Kostnaderna för Ostlänken är fullständig galenskap

Ostlänken, detta politiska prestigeprojekt är en fullständig galenskap. Något som även Riksrevisionen kommit fram till. Det är så kostsamt sett till helheten att det är helt oförsvarbart projekt.

Skiss på del av den nya Centralstationen i Norrköping.

Skiss på del av den nya Centralstationen i Norrköping.

Foto: Skisser: BOGL/Fredriksson Arkitektkontor AB/SIGMA/Wingårdhs

Insändare2024-03-23 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Fyra förslag på nya Centralstationen - här är vinnaren" NT 20/3

Endast vår nya stationsbyggnad kommer nu att kosta 4,2 miljarder. En summa skattepengar som är obegriplig för de flesta och tydligen även för våra förtroendevalda politiker. Detta i en tid då uttryck som stålbad återkommer ständig. Något som går ut över medborgarnas övriga kommunala behov av omsorger. 

Vi lever även i tider då allt förändras blixtsnabbt. Erfarenheterna om kraftigt och fortsatt kraftigt överskridna budgetar för den här typen av projekt är många där slutkostnaden blivit den dubbla eller till och med den tredubbla och i en del fall ännu högre.
 

Att järnvägen behöver upprustning efter många års försummelser torde stå helt klart för alla och att fungerande samfärdsel blir allt viktigare i ett urbant samhälle. Men innebär detta även att vi måste bygga politiska skrytbyggen som den planerade nya Centralstation? Svaret torde vara givet.

Hela projektet, som utvecklats under en längre tidsperiod har blivit ett lapptäcke där kostnaderna ökat på ett helt oförsvarligt sätt under hela projekteringstiden. Detta gör att hela projektet definitivt borde återremitteras för ny och anpassad utredning.

Inte minst vad avser vår helt egenbetalade kostnad för en ny Centralstation som helt drabbar våra kommunala skatteintäkter. Hur tänker man när vi har en av landets finaste stationsbyggnader som med relativt enkla åtgärder kan byggas ut.
Det är väl ändå meningen att vi som resenärer snabbt skall kunna passera utan att behöva nyttja och vänta i en väntsal. Avsikten är väl ytterst att tågförseningar skall bli ett minne blott och att tågen skall gå i tid.

Jag vänder mig även mot den matematiska manipulation politikerna använder som argument. Den att det här skall ses utslaget på 100 - 150 år. Allt för att utslaget på många år få en acceptabel kostnadsbild. Vad vet vi om världen om då i en tid stadd i mycket snabba förändringar. Varför inte ta till med 200 - 300 år? 

Tänk om, gör rätt och gör det fort. Det här är viktiga förtroendefrågor för oss medborgare i kommunen Norrköping. Det är vi idag som får betala.