Korttidsboenden är samlade istället för utspridda

Insändare 28 november 2022 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Det är så viktigt med hjälp och trygghet" NT 20/11

 

Vi beklagar den upplevelsen din mamma och ni anhöriga fick uppleva i en svår tid. När en person skrivs ut från Region Östergötland och det finns ett behov av omsorg tas en kontakt med aktuell kommun. Finns det behov av stöd kopplas kommunens biståndshandläggare för en biståndsbedömning över vilket behov den enskilde har.  I vissa fall kommer personen till ett korttidsboende. De flesta kommer dock direkt hem och får hjälp av den kommunala hemsjukvården, hemtjänst eller hemgångsteamet.

 

Korttidsboende i Norrköping är inte borttagna, bara samlade på ett boende istället för utspridda på flera som tidigare. Korttidsboende och Hemgångsteam är insatser för att ge extra stöd i samband med hemgång från sjukhus, då hemgången skapar oro hos både brukare och närstående. Vi är tacksamma om ni kontaktar ansvarig enhetschefen för hemtjänstsenheten direkt för en dialog över era upplevelser kring vad som inte fungerade. Det ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa