Kortsiktigt att lägga ner Kungsängen

Samtidigt som kostnaderna för Ostlänken skenar, 64 miljarder kronor enligt Trafikverket, hörs kraven på nedläggning av Kungsängen.

Att stänga Norrköpings flygplats är en dålig idé, anser insändarskribenten.

Att stänga Norrköpings flygplats är en dålig idé, anser insändarskribenten.

Foto: Sara Segraeus

Insändare2019-11-26 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående "Lägg ner flygplatsen" 21/11.

Hastighetsmålen för Ostlänken devalveras och ingen talar om hur underhållet av denna miljardslukande investering skall finansieras. Datum för när break-even för denna investering skall nås flyttas fram och löper stor risk att hamna in i 2100-talet. 

Snabbtåg har varit framgångsrika i länder där de går mellan stora befolkningscentra (mer än 5–10 miljoner invånare som i Japan, Kina och Frankrike) men inte så framgångsrika i Italien bland annat. Förutsättningarna för framgång stämmer med andra ord knappast med de svenska.

Under tiden pågår utvecklingen av ”all electric” och ”hybrid-electric” flygplanen för fullt. Samtliga stora flygplans-, flygmotor- och flera av de stora elmotorbolagen är inblandade. (Rolls-Royce, GE, Pratt, Airbus, Boeing, Embraer, Siemens etc.) 

Några av dessa säger att 2050 är all flygtrafik till någon del ”hybrid-electric”. Det flera flygplanstillverkare talar om är en re-vitalisering av regionalflyget med ”hybrid-electric” flygplan med 40– 80 procent lägre driftskostnad. De riktar sig då främst till marknader med dåligt utbyggda järnvägsnät, som USA och Kina. 

Detta tycks för mig peka mot att utvecklingen av regionala transporter snarare går mot självkörande elbilar och ”hybrid-electric”-flygplan än höghastighetsjärnväg med inte så hög hastighet. 

Att i detta perspektiv lägga ner Kungsängen känns då milt uttryckt kortsiktig. Sedan har vi det där med ansvar för skattepengar, men det är ju olika budgetar så vems är ansvaret. 

Mats Sjödin