Konsten att blanda äpplen och päron

Insändare 15 oktober 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vill företagarna ta bort bastun vid Övre Glottern?" NT 13/10

Kenneth Malmsborg ondgör sig i en insändare över att ”Norrköpings nya styre, Borgerlig samverkan, väljer att lyssna på husägarna i Kolmården men inte på det rörliga friluftslivet i Kolmården”. Man kan naturligtvis blanda äpplen och päron men förutsättningen är hur som helst att det handlar om två skilda ting. 

 

Vindindustrin parasiterar på omgivningen i en omfattning som strider mot grundläggande rättsprinciper om enskildas egendomsskydd. Som småhusägare ska man inte behöva finna sig i att grannen, genom ändrad markanvändning, sänker värdet på ens småhusfastighet, så att den kanske inte ens går att sälja. Det är en ståndpunkt som Borgerlig samverkan glädjande nog delar med berörda husägare.

 

När det gäller bastutunnan håller jag med Sophia Jarl om att kommunen inte skall ägna sig åt sådant som bättre sköts i privat regi. Eftersom uthyrningsverksamheten uppenbarligen går ihop ekonomiskt, finns säkert någon förening som kan ta över administration och skötselansvar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa