Könsblandad idrott kan öka jämställdheten

Idrott är ett ämne som engagerar många, men även om sport skapar gemenskap är det inte alla som får vara med. Könsblandad idrott skulle däremot stärka samhället på flera sätt. Det är dags för Sverige att ta tag i idrottens ojämställdheter.

Idrott innebär fysisk aktivitet och gemenskap, vilket människor mår bra av. Könsblandad idrott, där ens kön inte är av vikt, skulle förmodligen leda till förbättrat mående hos befolkningen, skriver Elna Dahlberg Falkman.

Idrott innebär fysisk aktivitet och gemenskap, vilket människor mår bra av. Könsblandad idrott, där ens kön inte är av vikt, skulle förmodligen leda till förbättrat mående hos befolkningen, skriver Elna Dahlberg Falkman.

Foto: Ulf Johansson

Insändare2024-05-08 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till att börja med - vilken sida ska ickebinära och transpersoner spela på? Dam- eller herrsidan? Intervjuer som Centrum för Idrottsforskning gjorde år 2024 visar att transpersoner känner sig exkluderade och ifrågasatta av omgivningen. 

Enligt en nationell undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten år 2015 är endast 19 procent av den del av befolkningen som identifierar sig som transpersoner aktiva 30 minuter om dagen. Fler skulle kanske söka sig till idrotten och uppskatta den mer om den inte var uppdelad i kön.

Idrott innebär fysisk aktivitet och gemenskap, vilket människor mår bra av. Könsblandad idrott, där ens kön inte är av vikt, skulle förmodligen leda till förbättrat mående hos befolkningen.

För det andra får damidrott mindre uppmärksamhet än herridrott och idrottsmän får betydligt mer betalt än kvinnor, detta till följd av patriarkatet. 

SVT Sport gjorde år 2016 en undersökning som visar att lönen i genomsnitt var 72 gånger högre bland de idrottsmän som deltog än bland de idrottskvinnor som deltog. Dessa idrottare ingick i landslagstrupperna inom fotboll, ishockey, friidrott med flera.

Unionens undersökning från år 2019 visar att hälften av Sveriges kvinnliga fotbollsproffs inte kan leva på inkomsten från sporten, medan motsvarigheten för manliga fotbollsproffs är en av tio. Åtta av tio kvinnliga fotbollsspelare tjänar under 20 000 kr omräknat till heltidslön per månad. Genom könsblandad idrott skulle fler få upp ögonen för kvinnlig idrottstalang, vilket skulle bidra till ett mer jämställt samhälle där kvinnor och män är lika uppskattade och där deras löner är likvärdiga.

Förutom det redan nämnda är kvinnor, enligt en undersökning av Harvard Business Review, bättre på samarbete än män. Genom att blanda kvinnor och män, framför allt inom lagsporter där samarbete är en viktig del, skulle prestationen inom olika sportsammanhang förbättras avsevärt.

Ett motargument skulle kunna vara att manskroppar generellt sett är starkare och att män därför orkar mer än kvinnor. Kvinnorna skulle dra ned männen, i och med att de inte kan lika mycket. Detta stämmer dock inte. Kroppsstyrka varierar från person till person och det finns många kvinnor som är starkare än män. 

Alla har olika egenskaper och i exempelvis ett fotbollslag skulle det vara en fördel att ha starka och motståndskraftiga spelare som försvarare, samt snabba och smidiga spelare som anfallare. Dessutom är det mer utvecklande att vistas med personer på olika nivåer, där du behöver hjälpa andra, än att vistas med personer som alla kan lika mycket och tänker på samma sätt.

För att sammanfatta – många transpersoner och ickebinära blir dagligen exotifierade, utsatta och kränkta. Kvinnliga fotbollsproffs behöver, till skillnad från manliga, arbeta vid sidan av idrottskarriären för att tjäna ihop tillräckligt med pengar, trots att den fysiska och psykiska ansträngningen är lika stor. Det ska inte behöva vara såhär. Sport borde kunna utövas på lika villkor och med samma förutsättningar. Könsblandad idrott är ett steg i rätt riktning mot ett jämlikare samhälle.