Kommunens organisation och ledning måste granskas

Anna Selander, kommundirektör. Arkivbild.
Anna Selander, kommundirektör. Arkivbild.

Knappt hinner bläcket torka på anställningsbeviset innan kommundirektören har klart för sig hur nya superkontoret ska skapas.

Insändare 18 september 2023 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Bråttom med superkontoret - tog inte in fler offerter" NT 5/9

Nu är det bråttom och för ordningens skull, inte för organisationens bästa, låter man göra riskanalys. Mer nödvändigt ont än något att ta hänsyn till. 

Det är så bråttom, oklart varför, men kommundirektören är tvingad att förbise lagen om offentlig upphandling (LOU) samt kommunens regelverk. En vän och före detta kollega på företaget Agima kopplas in med risk för jäv. Att upphandlingen strider mot LOU bekymrar inte. Två punkter skall vara uppfyllda för en direktupphandling, det saknas ramavtal och värdet understiger beloppsgränsen. 


Enligt kommundirektörens var orsaken tidsbrist vilket inte är förenligt enligt lag. Uppdraget ges till sin vän vilken man känner gott förtroende för, beloppet strategiskt korrekt en krona under högsta beloppsgräns. Kommundirektören anser sig inte heller att hinna med några få rader för skälen för en direktupphandling. 


De saltade räkningarna från Agima, fakturerar 18,5 timme på ett dygn, även tid för tågstopp så blir det kanske inte ett stopp men litet gupp även för kommundirektören som hänskjuter skulden till fakturagranskaren, själv finns ingen skuld, möjligtvis bör man skruva rutinerna något. 

Det framgår även att man inte skulle kunna se detaljerna i fakturan. Givet är även det i smutsbyken felaktiga uppgifter. Enligt kommunens regelverk så avser händelser kommundirektören så utförs beslutsattest av KS-ordförande, kommundirektören skall granska fakturorna. 
Är det här så illa för kommunen? Ur medborgarperspektiv, ja.

Inom kommunen sjunker förtroendet för ett toppstyrt ledarskap, chefer på alla nivåer. Riskanalyserna som utförs av arbetsgrupper och fackförbund påvisar risker med ett sämre arbetsklimat och att tjänstepersoner väljer att avsluta sina anställningar. 

När kommundirektören först tillträdde som samhällsbyggnadsdirektör och senare till kommundirektör så har ett flertal kompetenta och erfarna tjänstepersoner valt att sluta sin anställning inom kommunen. De återfinns nu i grannkommuner, kommunala bolag eller inom konsultbolag där de ofta blir inhyrda till att arbeta med samma uppgifter men slipper kommunen som arbetsgivare. 


Om Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, en kommun för medborgare och näringsliv, utveckling och turism måste politikerna snarast och helt oberoende låta granska kommunens organisation och ledning. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa