Kommunen måste stötta enskilda ledare i arbetet

Norrköpings kommun verkar ha fått nytt ledarskap. Man vill nu satsa på ledarskap och personalutveckling.

Den politiska ledningen i Norrköping har nu nyktrat till och inser att de haft en övertro till vad administration och ökade chefsnivåer kan åstadkomma, skriver signaturen Orolig medborgare.

Den politiska ledningen i Norrköping har nu nyktrat till och inser att de haft en övertro till vad administration och ökade chefsnivåer kan åstadkomma, skriver signaturen Orolig medborgare.

Foto: Edvard Hollertz

Insändare2021-10-30 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det viktiga är att gå från ord till handling så att historien inte upprepar sig. Man måste bryta den ideologiska fartblindheten när det gäller ledarskap och ekonomisk styrning.

De negativa enkätresultaten 2013/2015/2017 gjorde att kommunen sade upp avtalet 2018 för att själva utforma en ny enkät.

Man har anställt flera kommunikatörer för att polera upp kommunens rykte i media. Förr eller senare kommer ändå verkligheten ifatt. Läs gärna kommunens egna personalenkäter. Exempelvis De anställda, cirka 50 procent rekommenderar ej kommunen som arbetsplats eller kommunens tjänster till släkt vänner och bekanta.

Problemen enligt enkäterna är likartade år efter år, ledarskap, organisation och kommunens varumärke. Trots att det nu gått fyra år har ingen ny enkät utförts. Varför?

Den politiska ledningen i Norrköping har nu nyktrat till och inser att de haft en övertro till vad administration och ökade chefsnivåer kan åstadkomma. Idag har kommunen fem till sju chefsnivåer beroende på hur man räknar. Det är inte konstigt att rekrytering av lärare och vårdpersonal blir allt svårare, när administration och ledning värderas så mycket högre. 

Vill man i handling långsiktigt utveckla organisationen, kan man som Hyresbostäder jobba efter Great Place to Work. 

Fokus ligger då på hur er organisation kan utvecklas baserat på utgångsläge och önskat mål. Analysen ger underlag för vidare arbete och stöttar genom till exempel att Inventera arbetsplatskultur, planera åtgärder och ageranden utifrån resultaten, Hitta gap mellan den arbetsplatskultur ni avser att skapa och den ni har i dagsläget. Stötta enskilda ledare i deras arbete framåt. 

Målet är att man ska kunna gå framåt och på ett systematiskt och transparent sätt stärka och utveckla arbetsplatskulturen över tid. Hyresbostäder är certifierade för andra året, Nodra är också på gång. Tyvärr verkar kommunledning/kommundirektör inte intresserade av att gå i samma riktning, trots dessa katastrofala enkätuppföljningar.