Kommunen måste skydda barnen från grävskopor

Så var det dags igen. Den 15 augusti var jag på väg längs en av kommunens markerade pendlingsstråk för cyklar, men fastnade i ett vägarbete.

Insändare 31 augusti 2022 22:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som vanligt saknades det skyltar. Det kan man leva med, det innebär oftast bara en omväg, i värsta fall en svettig sådan. Lite värre är det för mamma som går med rollator. Hon hade haft svårt att ta sig förbi ute i diket dit jag blev pekad. 


Men värst var att det även saknades skydd. Ja, inte för bilister eller arbetare. Men för de oskyddade trafikanterna. Här kunde alltså en 10-åring på väg till skolan cykla rakt fram mot grävskopan i tron att "jag klarar det". Snacka om olycksrisk!

Som vuxen har jag ett utvecklat konsekvenstänkande - men gång- och cykelbanan är ju barnens plats, och de är inte färdigutvecklade ännu! 

 

Sen dess har ni gjort fler arbeten på platsen, och faktiskt blivit bättre på att skydda ungarna. Men Norrköpings kommun vill att fler går och cyklar till jobbet. Då måste vi kunna veta i förväg att det alltid är tryggt och enkelt att gå till fots eller cykla. Därför undrar jag: vad betyder de fina orden i trafikstrategin om att Norrköping ska prioritera gång och cykel? 

 

Kan jag räkna med att kommunens entreprenörer inte bara skyddar utan även värnar och hjälper gång- och cykeltrafikanter förbi alla byggprojekt på ett säkert, effektivt och funktionellt sätt? 

 

Vems perspektiv tar ni när ni planerar för att laga asfalten, göra parkskötsel intill gångbanan eller när sätta upp belysning? Står det på arbetsordern: "Tänk på farmor med rollator, 10-åringar som cyklar till fotbollsträningen, lådcyklar på väg till förskolan och den där ende killen som kör elrullstol"?

 

Kort sagt: vad betyder er prioritering i praktiken?

 

Erik Petersson

Svar direkt

Det är väldigt olyckligt att insändaren skall möta en sådan situation och utsättas för risker, det skall inte ske.

Norrköpings kommun har alltid prioritering kring säkerheten för fotgängare och cyklister i trafiken.

Enligt vår gällande riktlinje som alla entreprenörer skall följa vid påverkan och avstängning av trafiken så skall oskyddade trafikanter skyddas och eventuell omledningsväg skall hållas så kort som möjligt.

 

Riktlinjen som heter APV, Arbete på Norrköpings kommuns allmänna vägnät, allmänna platsmark och spårväg har tydliga krav på utformning kring säkerhet, tillgänglighet och prioritering av trafikslag.

Där står det även att redan i planeringsfasen innan arbetet börjar skall entreprenören ta oskyddade trafikanter i beaktning och jobba för att skydda dem under tiden som arbetet genomförs.

 

Vi på Norrköpings kommun arbetar dagligen för att utbilda och vägleda våra entreprenörer så alla skall känna sig trygga i stadsmiljön även när det förekommer vägarbete och trafikstörningar.

Det är jätte bra att detta lyfts så vi kan ta med det i vårt dagliga arbete att förbättra och utveckla.

 

Magnus Lind

Trafikingenjör Gata och Trafik Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa