Kommunen ansvarig för helhet i Inre Hamnen

Insändare 25 november 2022 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Har Norrköping råd med skrytbygge?" NT 23/11

 

Daniel Persson, ledarskribent på Norrköpings tidningar, har uppmärksammat att det blir Norrköpings kommun som måste bygga den kajbyggnad i Inre Hamnen som ett privat bolag haft byggrätten för. Bolaget har valt, att i rådande ekonomiska världsläge, dra sig ur affären. 

 

I takt med att tillgängligheten, för byggtrafik, till kajkanten minskar vartefter att Inre Hamnen fullföljs måste den här byggnationen prioriteras tidsmässigt. I klartext innebär det att den byggnad Daniel Persson skriver om inte kan byggas upp om övrig bostadsbebyggelse växer fram först. 

 

Kommunen måste ändå ses som ytterst ansvarig för att hålla ihop helheten för Inre Hamnen och även om jag helst sett att den privata marknaden kunnat fullfölja även denna byggnad så är den mest rimliga lösningen i nuläget att kommunen ändå tar ansvar. Jag har ingen ambition om att vi ska ha en kommunal restaurang där i framtiden så för mig är det givet att byggnaden avyttras så fort läge ges. 

 

Jag reagerar lite på jämförelsen med att Norrköpings kommuns engagemang i kajbyggnaden hindrar kommunen från att köpa Eons fjärrvärmenät. Jag tror definitivt att det kommer finnas ett ökat värde att äga infrastruktur inom energidistribution och skulle gärna se att Norrköpings kommun skulle kunna köpa tillbaka hela fjärrvärmesystemet. Men det är en helt annan affär med en helt annan prislapp. Den affären handlar troligtvis om 10 miljarder och skulle binda upp kommunen långsiktigt i ett helt annat ägande. Jag tycker det bra om vi kan resonera lite mer nyanserat kring olika ekonomiska ställningstaganden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa