Almedalen är både kunskapshöjande och utvecklande

Almedalsveckan är en av Sveriges största demokratiska mötesplatser och en viktig kontaktyta för att diskutera samhällsutmaningar och välfärdsfrågor.

Almedalen representeras av en bredd av beslutsfattare inom offentlig, privat och ideell sektor, skriver kommundirektör Anna Thörn.

Almedalen representeras av en bredd av beslutsfattare inom offentlig, privat och ideell sektor, skriver kommundirektör Anna Thörn.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2022-08-02 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vad gjorde kommundirektören i Almedalen?" NT 31/7

Almedalen representeras av en bredd av beslutsfattare inom offentlig, privat och ideell sektor. Det är även en kontaktyta för att informera aktörer om kommunens investeringsfrämjande arbete.

Norrköpings kommunkoncern representerades av både bolag och förvaltning.  Bland annat deltog vi på seminarium om kommunens främjande trygghetsarbete, forskning och utveckling av drönarflyg och seminarium om hamnlogistik. Utöver detta genomfördes flertalet investeringsfrämjande möten och dialog inom krisberedskap. Att delta och/eller lyssna på seminarium, debatter och samtal är båda kunskapshöjande och utvecklande. 

Alla som deltog från kommunkoncernen hade planerade och genomtänkta program för sin närvaro. Inför alla aktiviteter som vi valde att delta på säkerställdes att det finns ett tydligt syfte och vi utvärderar också efteråt för att samla ihop erfarenheter och utveckla vårt arbete framåt.