Kommunalråden: Vi ser fram emot besked från Nodra

Thomas Walden undrar var kommunalråden i den styrande koalitionen står i frågan om returpunkten i city.

Insändare 22 juni 2021 09:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

 Vi beklagar den oro som många upplever kring att returpunkten ska flyttas och byggas om. Vi står för att Norrköpingsborna ska ha goda möjligheter att lämna ifrån sig avfall för återvinning, och förutsätter att Nodra AB löser den frågan omgående.

 Vi vet att Nodra AB förbereder ett flertal alternativ och lösningar och ser fram emot ytterligare besked från bolagets ledning inom kort.

 Norrköpings stad kommer inte att stå utan returpunkt i flera år, det är en missuppfattning. Men självklart vore det bäst om det inte blivit något glapp mellan den gamla anläggningen och den temporära eller den nya returpunkten. Det är vi alla överens om.

 

Det är bolagsstyrelsen och dess VD som leder bolaget. Vi kommunalråd följer processen noga och agerar inom våra respektive ansvarsområden. 

Tidigare har det handlat om mark och bygglov. Nu är vi i en annan fas, och är bland annat beredda att underlätta för de markundersökningar som krävs. Tillsammans med förvaltningen har vi fortsatt hög beredskap för att kunna ta snabba beslut om det kan underlätta bolagets arbete. Samtidigt är det styrelse och VD för Nodra AB som är ansvariga för deras uppdrag.

 

Norrköping har genomgående goda betyg vid granskningar av vårt miljöarbete. Ett effektivt och tillgängligt system för återvinning och avfallshantering är en grundbult i det. Vi vet att Nodra AB har goda förutsättningar för att vara med och fullfölja, och utveckla, det arbetet. Därför ser vi fram emot att följa Nodra AB:s arbete.

Ämnen du kan följa