Kollektivtrafiken gynnas av höjd bränsleskatt

Har man valt att bosätta sig långt ut i periferin är det rimligt att ta konsekvensen av miljöpåverkan och de kostnader som följer, skriver signaturen Krille Åby.
Har man valt att bosätta sig långt ut i periferin är det rimligt att ta konsekvensen av miljöpåverkan och de kostnader som följer, skriver signaturen Krille Åby.

Jag tycker att Mikael Karlsson gör en logisk kullerbytta i sin insändare när han påstår att dyrare bilkörning inte gynnar kollektivtrafiken.

Insändare 28 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Höjd skatt på drivmedel gynnar inte kollektivtrafiken" NT 16/2

Samtidigt skriver Mikael Karlsson om undermålig kollektivtrafik, flertalet avgångar som har ganska dåligt underlag och att kollektivresandet borde vara högre än det är.

Den fråga som inte ställdes borde varit: Varför har det blivit så? Konsekvensen blir ju att när fler använder bilen minskar underlaget för kollektivtrafik. 

Om fler, det vill säga de som kan och vill, ställer bilen hemma och åker kollektivt kommer resandeunderlaget öka och därmed förbättras servicen. Med tanke på att många bor i glesbygden blir det naturligtvis svårt att tillgodose allas önskemål om fullgod kollektivtrafik. 

Har man valt att bosätta sig långt ut i periferin är det rimligt att ta konsekvensen av miljöpåverkan och de kostnader som följer. Användningen av fossila bränslen måste av flera anledningar minska - helst sluta. 

Höjd skatt på diesel och bensin kan snarare gynna kollektivtrafiken. Det är ett rättvist och effektivt sätt att finansiera och förbättra kollektivtrafiken samt minska oljeberoendet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa