KD ser inte vad flytten betyder för landsbygden

Välkomna Kristdemokraterna att delta i debatten om varför Hemtjänstenheten i Ö Husby nu ska flyttas till stan.

Insändare 6 september 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Främst sätter vi trygghet och kvalitet i vården" NT 31/8

Kristdemokraternas förklaringar kommer fyra månader efter det beslutet togs – fyra månader av protester från brukare, personal och huvuddelen av de boende på Vikbolandet. 

Kristdemokraterna drar slutsatsen att vi ”måste” flytta in till Timmermansgatan – för att om några månader kunna flytta tillbaka igen – en del till Arkösund och 2023 resterande del till Ö Husby.

 

Beslutet om flytt togs den 3 maj och där framgår inget om att flytten skulle vara tillfällig. KDs representanter noterade ingen avvikande mening. Efter protester från bland annat SPF-Seniorerna på Vikbolandet kompletterades beslutet den 19 maj med ”att verksamheten ska planera för att flytta tillbaka när förutsättningarna för detta är uppnådda”. En formulering vars tolkning är till intet förpliktigande.

Anledningen till flytten anges i beslutet bero på ”att man under den senaste 5-årsperioden haft svårt att klara kvaliteten”. Under dessa år har KD haft ordförande- och vice ordförande-posten i Vård- och omsorgsnämnden. Att då som KD nu skriver ”det är vår plikt att omedelbart reagera kraftfullt”, slår tillbaka mot den egna förmågan att leda nämndens arbete. 

 

Beslutet om en tillfällig flytt uppskattas kosta 2,8 miljoner kronor per år. I detta belopp ingår inte alla kostnader som organisationsförändringen för med sig. Ombyggnad och hyra för ny lokal i Arkösund tillkommer, liksom tillkommande inredning, utrustning på tre platser istället för nuvarande en plats. I beräkningen finns inte heller några kostnader för planering av och kostnad för återflytt. 

Beräknad kostnad för fler anställda och bilar på grund av att man får längre resvägar till brukarna, förutsätter samåkning och att viss restid tas från brukarnas beviljade insatstid. Annars blir kostnaden den dubbla.

Den ökade miljöbelastning som flera bilar och flera körda mil medför bortser KD helt ifrån. 

 

KD bortser också från de fördelar lokalt rekryterad personal som känner människor och området, betyder för hemtjänstmottagarna. KD brukar framhålla vikten av att brukarna ska träffa färre personal – beslutet om flytt får motsatt effekt. 

Tyvärr ser inte heller KD helheten för vad detta beslut betyder för landsbygden. Det ger färre arbetstillfällen och mindre service. Man ser inte de långsiktiga konsekvenserna och vilka ringar på vattnet beslutet ger.

 

SPF-Seniorerna kommer att följa den framtida utvecklingen och partiernas agerande, både vad gäller hemtjänsten som andra insatser för en levande landsbygd. Öppnande av en hemtjänstlokal i Arkösund i början på nästa år är ett första steg. Nästa steg bör vara att en fullskalig hemtjänstenhet med närvarande ledning upprättas i Östra Husby innan nästa års val. Den onödiga flyttningen till centrala Norrköping måste bli en kort parentes.

Ämnen du kan följa