Kännbara straff det enda som hjälper

Kännbara straff av pekuniär art det enda som hjälper mot problemen med elsparkcyklarna, tycker insändarskribenten..
Kännbara straff av pekuniär art det enda som hjälper mot problemen med elsparkcyklarna, tycker insändarskribenten..

Problemet med elsparkcyklar är ju egentligen inget nytt. I många avseenden har samma kritik länge framförts mot cyklister.

Insändare 3 september 2021 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men med elsparkcyklarna har det kommit in helt nya dimensioner. Elskotrarna är många. De är snabbare och smidigare. Det är enkelt att åka slalom mellan fotgängarna. Två personer får lätt plats. Man lämnar dem hur som helst. Och uthyrarna är högst ovilliga att frivilligt begränsa användningen. 

 

Med tanke på att uthyrarna säkert har bra koll på sina egna ekonomiska mellanhavanden med användarna, så framstår det nog som den obotfärdiges förklaringar att man inte kan göra något åt trafikbrott och felparkeringar. Med ett antal ganska enkla grepp, kunde man råda bot på de största problemen.

Till detta kan sägas att de flesta som slarvar eller bryter mot lagar och förordningar inte läser insändare. Knappast ens trafikmärken. Därför är kännbara straff av pekuniär art det enda som hjälper.

När det gäller den merkostnad som kraven på bättre koll åsamkar uthyrarna, så kan det påpekas att alla andra företag och privatpersoner betalar för säkerheten på gator och trottoarer via avgifter, kontroller och krav på utrustning.

Varför skulle det inte gälla elsparkcykeluthyrare?

 

I det avtal som gäller för uthyrningen skall det uttryckligen stå att den som betalar för användningen ansvarar för alla förseelser som sker under uthyrningstiden. Gärna också att föräldrar ansvarar för minderåriga.

 

Sätt upp ett antal parkeringsplatser, där sparkarna skall lämnas. Betalningen slutar att ticka först när inlämning har skett.Argumentet att det inkräktar på friheten att använda klingar dåligt. Med ganska enkel statistik, skulle man kunna placera parkeringarna så att 85 - 90 procent av användarna skulle ha mindre än 50 meters gångavstånd till eller från närmaste parkering.

 

Förse alla sparkar med ett synligt nummer. Då kan man till exempel fotografiskt identifiera cyklarna och sedan se vem som vid en viss tidpunkt står för hyran. Om då ansvaret ligger hos den som betalar hyra, är det lätt att bötfälla.

 

Vid sidan om de mer fiskala åtgärderna, så finns det ännu en sak att säga om det här. Det är om de äldres exempel. Långt innan sparkarna kom, klagades det på cyklisternas framfart. Man cyklar på trottoarer, mot rött ljus och på gångbanor. Jag har sett personer i hög offentlig ställning strunta i elementära trafikregler. Visa att ni har bättre hyfs än sparkanvändarna.

Ämnen du kan följa