Kan vi träffas för att fortsätta prata?

Vi skulle som sagt gärna vilja träffa er i Stubbetorps Vattenförening och Lilla Älgsjöns Fiskevårdsförening för att få ta del av era synpunkter, istället för att fortsätta diskutera frågan i tidningen, skriver Henrik Valent, Tekniska verken.
Vi skulle som sagt gärna vilja träffa er i Stubbetorps Vattenförening och Lilla Älgsjöns Fiskevårdsförening för att få ta del av era synpunkter, istället för att fortsätta diskutera frågan i tidningen, skriver Henrik Valent, Tekniska verken.

Vi förstår att våra planer på vindkraftverk i Kolmården skapar oro, och jag hoppas fortsättningsvis på en direkt dialog med Stubbetorps Vattenförening och Lilla Älgsjöns Fiskevårdsförening i frågan.

Insändare 18 november 2021 09:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Var är försiktighetsprincipen när det gäller vattnet?" NT 3/11

"Solceller på taken bättre än vindkraft i skogen" NT 8/11

Tekniska verken arbetar hela tiden med att utöka den förnybara vindkraftsproduktionen, och strävar efter att göra det med så få ingrepp i närmiljön som möjligt. Vi för alltid dialog med experter på området, och när det gäller projektet i Kolmården har vi haft dialog med det kommunala vattenbolaget Nodra och annan expertis gällande påverkan på hydrologin. 

För att få tillstånd att bygga vindkraftverk, krävs en prövning av projektet enligt miljöbalken där länsstyrelsen tar ställning enligt försiktighetsprincipen.


Skogen där den framtida vindparken planeras kommer inte att bli ett kalhygge. Vägarna som under byggfasen behöver användas för många tunga transporter beräknas blir cirka 4,5 meter breda men kan i tvära kurvor bli bredare, och kommer efter byggfasen att användas mycket sparsamt eftersom vindkraftverken inte kräver särskilt mycket underhåll. 

Vägarna till vindkraftsverken kommer också innebära att det blir enklare för allmänheten att besöka andra delar av området, exempelvis för bär- och svampplockning.


När det gäller solpaneler istället för vindkraft, som föreslås i en insändare, så ser vi gärna att fler sätter solpaneler på lämpliga tak. Tekniska verken har en stor solpark på Gärstadområdet i Linköping, och vi utreder om vi kan bygga ytterligare solparker. Men för att kunna möta behovet av förnybar elproduktion som klimatet kräver, så behövs både solkraft och vindkraft som komplement till vattenkraften.


Vi skulle som sagt gärna vilja träffa er i Stubbetorps Vattenförening och Lilla Älgsjöns Fiskevårdsförening för att få ta del av era synpunkter, istället för att fortsätta diskutera frågan i tidningen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa