Kan upplevas jobbigt med förändringar

Först, det är alltid tråkigt att höra att någon inte trivs på sitt jobb. Varje medarbetare är viktig och såklart är trivseln en viktig faktor både för den enskilde, men också för oss som organisation.

 i vårt ansvar ingår även att agera och hitta åtgärder när medarbetare av olika anledningar uppträder på ett sätt som inte stämmer överens med vår värdegrund och vårt uppdrag utifrån lagstiftning och uppdrag, skriver företrädare för arbetsgivaren Söderköpings kommun.

i vårt ansvar ingår även att agera och hitta åtgärder när medarbetare av olika anledningar uppträder på ett sätt som inte stämmer överens med vår värdegrund och vårt uppdrag utifrån lagstiftning och uppdrag, skriver företrädare för arbetsgivaren Söderköpings kommun.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2021-04-05 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Med det sagt behöver vi från arbetsgivarens sida ändå framföra att vi ser en helt annan bild än den som insändaren beskriver av Söderköpings kommun som arbetsgivare. 

I vårt arbetsmiljöarbete följer vi regelbundet upp arbetsmiljön både på individnivå och organisatorisk nivå. Det görs bland annat genom medarbetarenkät. Vi kan jämföra våra egna resultat genom åren, men även mot samtliga andra kommuner. I resultatet ser vi att vi har hög trivsel, att våra medarbetare upplever sig lyssnade på av chef och vi ligger över genomsnittet i riket på till exempel frågorna ”Mitt arbete engagerar mig” och ”Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation”.

Nöjdheten varierar och skiljer sig över tid och mellan olika arbetsplatser. Det finns några arbetsplatser som inte har lika hög nöjdhet bland sina medarbetare. Där arbetar cheferna tillsammans med sina medarbetare för att hitta förbättringsområden och lämpliga åtgärder utifrån verksamhetens uppdrag och förutsättningar. 

Många arbetsplatser i vår kommun har gjort en förändringsresa, och några är i början av sin resa. Som medarbetare kan det upplevas jobbigt med ändrade förväntningar och förändringar i verksamheten. Vi som arbetsgivare kan bli bättre på att förklara varför förändringar är nödvändiga. Självklart vill vi helst att förändringarna bygger på de förbättringsområden man har hittat tillsammans i verksamheten.

Äldreomsorgen är ett bra exempel på en förändringsresa som kommit en god bit på väg. I medarbetarenkäten 2018 var tydligt att arbetssituationen inte var bra för våra medarbetare. 

Med ett systematiskt arbete baserat på arbetsmiljö, kvalitet, bemanning och ekonomi ser vi nu en helt annan arbetssituation och en betydligt högre kvalitet i verksamheten. Förbättringen syns i medarbetarenkät, brukarenkät, vårt samverkansarbete och andra uppföljningar på respektive enhet. 

Ingen blir uppsagd för att man säger sin mening. Vi följer de strikta lagar vi har att förhålla oss till och har en bra samverkan med de fackliga parterna. Men i vårt ansvar ingår även att agera och hitta åtgärder när medarbetare av olika anledningar uppträder på ett sätt som inte stämmer överens med vår värdegrund och vårt uppdrag utifrån lagstiftning och uppdrag. 

VI vill slutligen be dig att ta kontakt med din chef, eller ditt fackliga ombud på plats för att reda ut din situation. Vi önskar verkligen att du får tillbaka din glädje i att gå till jobbet igen.