Ju tidigare åtgärder sätts in desto bättre är det

Vi läser nästintill dagligen att det utförs olika typer av skjutningar i Sverige.

Insändare 23 september 2022 08:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många är gängrelaterade. Det är bra att det uppmärksammas. Det är också intressant hur olika politiska partier försökte att utnyttja situationen för sitt eget syfte inför valet. 

 

Det som behövs är givetvis mer resurser till polisen och rättsväsendet men även till andra funktioner i samhället, skolan och socialtjänsten till exempel. Vi är nog alla rörande överens om att ju tidigare man har möjlighet att sätta in åtgärder ju bättre är det. 

I det här fallet kan man redan, tidigt i grundskolan, se behoven. Men det finns andra företeelser i samhället som förtjänar minst lika mycket uppmärksamhet i media som skjutningarna får. 

 

Jag tänkte nämna tre stycken som behöver uppmärksammas mer.
Första företeelsen som behöver mer uppmärksamhet är våldet hemmet, även om dödstalen inte är lika höga som skjutningarna, cirka femton jämfört med cirka 50. 

Men bakom dessa dödstal så ligger det en stor mängd misshandel, 2021 anmäldes över 57 000 fall av misshandel i nära relationer. Bakom det antalet finns det ett stort mörkertal. Det vore intressant om media kunde ta den här frågan mer på allvar, när såg vi ett reportage senast om ett dödsfall i hemmet orsakat av en anhörig på en förstasida? 

 

Andra företeelsen är självmord. År 2020 begick nästan 1 200 personer självmord i Sverige. En ofattbar siffra. Att media skulle rapportera enskilda fall kanske inte är lämpligt men företeelsen behöver få en större medial plats. Båda dessa två företeelser kräver mer satsning på samhällsfunktioner, vilka idag är skattefinansierade och således behövs det omprioriteringar eller tillskott. Det gäller även skjutningarna.

 

Den tredje företeelsen gäller trafikdödade. 2021 omkom det 210 personer i trafiken, cirka 1 500 allvarligt skadade och cirka 15 000 lindrigt skadade. 20 procent av dessa går att relatera till droger/alkohol. Det här är den här företeelsen som vi som individer kan påverka.

Enligt Trafikverket så skulle antalet dödsoffer minska med cirka 50 stycken per år om alla höll hastighetsgränsen. Skulle sedan alla hålla sig nyktra så skulle statistiken förbättras ännu mer. Även här skulle media kunna tillföra mycket information och kunna påverka allmänheten. 

 

Att det inte förekommer någon större debatt om att införa alkolås på alla fordon är anmärkningsvärt. Det är bra att skjutningarna uppmärksammas men det finns flera saker som massmedia borde skriva och informera kring. Det jag nämner är bara tre företeelser, det går säkert att hitta flera.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa