Ju fler vägar desto mer trafik

Mindre biltrafik är lösningen på stadens trafikproblem, menar insändarskribenterna.
Mindre biltrafik är lösningen på stadens trafikproblem, menar insändarskribenterna.

Att bygga nya vägar är inte lösningen för Norrköpings trafikproblem, skriver Lotta Lanne och Ingemar Hillerström.

Insändare 5 februari 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I NT 23/1 skrev Claes Andersson en insändare om att det borde byggas en ringled runt Norrköping så att Östra Promenaden avlastas från trafik. 

Det är ju kaos idag vid rusningstrafik på Ståthögaleden, Packhusrondellen och Östra Promenaden.

Men att bygga nya vägar för att avlasta trafiken på vissa vägar är inte lösningen. Fler vägar alstrar bara mer trafik. Det är vetenskapligt bevisat sedan 25 år.

Lösningen är istället att planera staden så man inte behöver köra så mycket bil. Vi behöver bygga ett sammanhängande nät av attraktiva cykelvägar. Då kan vi öka andelen cykeltrafik till det tredubbla i Norrköping, som andra jämförbara städer har visat. Där är andelen biltrafik ungefär hälften mot Norrköpings.

Bygger vi ut spårvägen till alla stadsdelar med stort resandeunderlag som till exempel Ektorp och Vilbergen kan många lämna bilen hemma. Behovet av bil i staden kan också minska mycket när vi bygger och ställer om stadsdelar så de får en bra blandning av bostäder, service, arbetsplatser och fritidsmöjligheter. Dagligvaruhandel hör hemma i stadsdelarna och centrumhandel i stadens centrum och inte i externa handelsområden som Ingelsta.

Förnyelsen av Östra Promenaden ger mer plats för gång, cykel och kollektivtrafik och mindre för bil. Det är exempel på den omställning som är en del av framtiden.

Ämnen du kan följa