Vill varna för Kungsrondellen - rena dödsfällan

Varningen riktar sig till alla som går till fots och ska gå över vägen via övergångsställena.

Insändare 29 oktober 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag anser jag att Kungsrondellen är en dödsfälla. Det är bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad eller dör där. Det har ju redan skett och övergångsställena har ju byggts om. Men tyvärr har inte trafikanterna förändrats. Utan snarare försämrats. De är bara uppmärksamma på trafikanterna och hur fort de kan köra. Är själv bilist och parkerar på parkeringen vid Stadium. 

Jag arbetar på Kriminalvården i kvarteret Presidenten och de Statliga verken. Varje morgon passerar jag och min fru övergångsställena vid Kungsrondellen. Mer eller mindre så blir vi nästan påkörda varje dag. 

undefined
Insändarskribenten känner stor oro varje gång de ska passera över vägen.

Vi använder oss av reflexer, men ingen hänsyn tas ändå. Trafikanterna verkar vara extremt jäktade och inte uppmärksamma på fotgängarna eller övergångsställena. Det är många gånger som jag skrämmer bilister som bara åker genom att göra en Ashberg och slänga med en påse, som om jag skulle kasta den. Då brukar jag få en reaktion. Men inte alltid. 

Att kliva ner på övergångsstället är en risk varje morgon. När man närmar sig ett övergångsställe så brukar många bilister öka hastigheten för att hinna köra förbi.

undefined
Att kliva ned på övergångsstället är en risk varje morgon, skriver signaturen Johan.

Snälla bilister, försök köra lite lugnare och åk gärna lite tidigare så ni slipper jäkta och var lite mer uppmärksamma. 

Polisen vill jag uppmana till fler kontroller. Ni kan spara liv. Förra gången ni kontrollerade verkade det vara lite lugnande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa