Elevernas resultat viktigare än lokalerna

Jag läser insändaren från Linda Holm där hon uttrycker oro för sitt barns skolgång utifrån att vi nu genomför en översyn av lokalkostnader för skolorna i Norrköping.

När nödvändiga förändringar är genomförda är jag övertygad om att Norrköpings skolor kommer ha bättre förutsättningar att ge eleverna en trygg skolgång där allt fler elever når uppsatta skolresultat, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

När nödvändiga förändringar är genomförda är jag övertygad om att Norrköpings skolor kommer ha bättre förutsättningar att ge eleverna en trygg skolgång där allt fler elever når uppsatta skolresultat, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-03-24 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Oroliga mamman: "Det kommer bli kaos och stress" NT 23/3

Självklart kan en aviserad förändring upplevas som hotfull – vad händer nu i mitt barns vardag – men det största hotet, just nu, är att göra ingenting. Det är inte skollokalen som är viktigast för att alla elever ska nå uppsatta mål – det är att de möter behörig personal. Därför är det helt nödvändigt att se över hur utbildningsnämnden ska organisera förskolor och skolor för att kunna bibehålla och utöka andelen utbildade lärare. 

Vi har under flera år haft utveckling där en allt högre andel av de pengar som avsätts till skolan går till lokaler utan att vi ser någon koppling till ökade kunskapsresultat. Det finns överkapacitet på ett stort antal av Norrköpings skolor och det betyder att vi varje år avsätter skattemedel till lokaler som faktiskt inte behövs. 

Nu tar vi tag i den frågan – just för att det är så viktigt att alla elever ska få tillgång till en bra skola med behöriga lärare. Alternativet, att säga upp lärare för att ha råd med lokaler, tycker jag är sämre och därför är jag beredd att genomföra detta. 

Jag inser att det kommer finnas en oro fram till att lokalöversynen är klar men när nödvändiga förändringar är genomförda är jag övertygad om att Norrköpings skolor kommer ha bättre förutsättningar att ge eleverna en trygg skolgång där allt fler elever når uppsatta skolresultat.