Jakten på mark breddas till privata fastighetsägare

Norrköpingsbornas stora engagemang för flytten av returpunkten visar vilken uppskattad och efterfrågad service som kommunens returpunkter utgör.

Insändare 21 juni 2021 09:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är därför olyckligt att vi under en period inte kommer att kunna erbjuda den service som alla är vana vid.

Vi arbetar nu intensivt med att kunna öppna en tillfällig returpunkt inom Norrköpings tätort så fort som möjligt och även förbättra vår service på andra sätt. Fokus för allas arbete är att tiden utan returpunkt i centrala Norrköping ska bli så kort som möjligt.

 

Beslutet att använda marken för den nuvarande Returpunkten på Stohagsgatan till att bygga ut buss- och spårvagnsverkstaden fattades av Norrköping Spårvägar AB den 20 augusti 2018 men planeringen har pågått under längre tid. Sedan planerna blev kända har Norrköpings Spårvagnar, Nodra och Samhällsbyggnadskontoret utifrån våra olika roller samarbetat i syfte att samordna och möjliggöra de båda projekten. 

 

Arbetet med att hitta en plats för en helt ny anläggning, den vi kallar Nodra Park, påbörjades redan under 2015 och i den första projektplanen var ambitionen att anläggningen skulle stå klar i maj 2021. Som en följd av svårigheter att hitta lämplig mark, förekomst av markföroreningar, behov av detaljplanering med flera orsaker har projektet blivit kraftigt fördröjt och vi siktar nu på en invigning under 2023. 

 

Som en följd av fördröjningen har det blivit nödvändigt att planera för en tillfällig returpunkt. Förslag till lokaliseringar har tagits fram men även denna process har tyvärr försenats till följd av att bygglov har överklagats och arkeologiska undersökningar behöver hinna genomföras. Jakten på lämpliga markytor har nu breddats till att även omfatta privata fastighetsägare men med facit i hand borde detta givetvis ha gjorts på ett långt tidigare stadium. 

 

I den situation som nu har uppstått har kommunen valt att inte avbryta utbyggnaden av buss- och spårvagnsverkstaden. Tidplanen för det projektet har redan förskjutits och kommunen bedömer att de negativa konsekvenserna till följd av en ytterligare förskjutning av detta bygge sammantaget är allvarligare än de som uppstår om vi stänger returpunkten under en period. 

 

Att behöva stänga Returpunkten utan att ha en tillfällig att erbjuda är förstås inte bra. För att upprätthålla en god service och minimera de negativa konsekvenserna för alla kunder arbetar Nodra nu med en rad olika åtgärder. Öppettiderna på returpunkterna i Åby och i Östra Husby utökas kraftigt och personalstyrkan förstärks. Returpunkten i Åby byggs dessutom om och blir i det närmaste dubbelt så stor. Vi erbjuder dessutom hämtning av grovavfall till alla typer av fastigheter. 


Ämnen du kan följa
Flytten av Returpunkten

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Insändare: Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Insändare: Oacceptabel hantering av skattemedel

Oacceptabel hantering av skattemedel

Insändare: Returpunkten ett ekonomiskt haveri

Returpunkten ett ekonomiskt haveri
Visa fler