Jag vill absolut inte ha en större soptunna

Ungefär fyra av fem fastighetsägare till villor och fritidshus i Norrköpings kommun har redan fyrfackskärl, skriver Peter Nimrodsson, enhetschef för drift och underhåll på Nodra. Arkivbild.
Ungefär fyra av fem fastighetsägare till villor och fritidshus i Norrköpings kommun har redan fyrfackskärl, skriver Peter Nimrodsson, enhetschef för drift och underhåll på Nodra. Arkivbild.

Flera läsare har reagerat på att samtliga villor och småhus i kommunen ska få fyrfackstunnor för sortering av soporna hemma. Signaturen Miljövän blev också bedrövad när informationen om de nya soptunnorna kom från Nodra.

Insändare 15 december 2023 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har i färskt minne när det var dags för byte förrförra gången. Då meddelade kommunen/Nodra att om man ville ta hand om sin kompost så skulle man köpa ”godkända” kompostbehållare. 

Kommunen/Nodra skulle göra inspektioner i våra trädgårdar för att kontrollera att vi hade anskaffat de rätta behållarna, meddelade de.

Då var det inte någon som klagade på kränkning av integritet. Vi anskaffade dessa tunnor både till vårt torp (inom kommunen) och till villan. Det kostade oss flera tusen kronor. 

Dessa plaståbäken är otroligt svåra att få ut kompostjorden ur. Jag svär varje gång jag försöker. 

Sedan dröjde det inte länge förrän vi trots investeringen i kompostbehållare fick byta soptunnor. Då fick vi kompostfack, vare sig vi ville eller inte. 

Vi har den minsta varianten av soptunna och den är vi nöjda med. Jag vill absolut inte ha något större. Men nu ska det bytas igen. Om man lyder genast är det ”kostnadsfritt”. Vems plånbok är det som betalar då? Om man inte lyder direkt så får man en straffavgift. 

Varför måste Norrköping vara först på bollen att byta? Staten ger oss frist till 2027. Alla vet ju att största besparingen för miljön är att använda befintliga saker, inte att tillverka nytt och skapa sopor. Vi ska väl försöka att använda tunnorna så länge som de håller innan de byts ut? 

Peter Nimrodsson, enhetschef för drift och underhåll på Nodra, uppger att de kommer att se över hämtningsintervallerna. Redan nu stinker det runt soptunnor ibland på sommaren. Vi som kastar lite sopor, hur ska det lukta hos oss? Jag tycker att var 14:de dag är sällan på sommaren, även om tunnan inte alls är full.

Miljövän

Svar direkt

Det pågår just nu stora förändringar i hela Sverige för att minska mängden avfall. Detta både genom att förebygga avfall och att få mer resurser i ett cirkulärt flöde.

Från den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamling av förpackningar från producentansvarsorganisationerna, för att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Alla kommuner har till den 1 januari 2027 på sig att införa insamling vid hemmet för villa, radhus och flerbostadshus, så kallat fastighetsnära insamling. 

Samtidigt blir det obligatoriska från 1 januari 2024 för alla kommuner att samla in matavfall från hushåll och verksamheter, något som kommer att gälla i hela EU.

Här i Norrköping har vi erbjudit insamling av matavfall i många år och de flesta hushåll sorterar redan ut sitt matavfall. Den möjlighet som du beskriver om att söka dispens hos tillsynsmyndigheten Miljö och Hälsa för att få ta hand om ditt matavfall på egen tomt finns även fortsättningsvis.

För att på ett smidigt sätt kombinera dessa två nationella krav om både sortering av matavfall, vilket alltså blir obligatoriskt från nästa år, och fastighetsnära insamling av förpackningar, vilket vi alltså har som mest tre år på oss att införa, så har vi i Norrköping valt att redan under 2024 ordna fyrfackskärl åt alla våra kunder som bor i villa och radhus. 

Ungefär fyra av fem fastighetsägare till villor och fritidshus har redan fyrfack och för att nu följa de nya nationella kraven kommer resterande fastighetsägare automatiskt och kostnadsfritt att få sitt nuvarande kärl utbytt till två fyrfackskärl mellan april och juni 2024.

Peter Nimrodsson, enhetschef för drift och underhåll på Nodra


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa