Jag skäms om de svagaste lämnas till marknadskrafterna

Har våra mest sköra och svaga blivit till objekt på marknaden? skriver Christina Tenselius.

Våra medmänniskor, även de som är utsatta fall, har vi tillsammans ett gemensamt ansvar för, skriver Christina Tenselius.

Våra medmänniskor, även de som är utsatta fall, har vi tillsammans ett gemensamt ansvar för, skriver Christina Tenselius.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Insändare2024-07-02 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Orden efter beskedet: Här kan kommunen hamna riktigt i skiten" NT 24/6

Att skapa boenden med marknadskrafterna som konkurrerande inom Norrköpings kommuns uppdrag att svara för omsorgen av våra äldre, sköra och svaga människor, som vi tillsammans har i uppdrag att ta väl hand om intill livets slut, är ett stort felgrepp. 

Dessa personer har oftast inte förmågan att tala i eget intresse, de blir endast objekt som Sverigedemokraterna och de borgerliga vill bjuda ut för de vinster som kan uppnås i konkurrens. 

Jag besöker varannan dag ett kommunalt äldreboende och ser personalens strävan att vara medmänniskor med de äldre och sjuka människor, som inte längre kan bo kvar hemma av olika skäl. Med samarbete, god vilja, uppfinningsrikedom och god ledning finns all den omsorg på plats varje stund, varje dag, utan att se på var de kan hitta möjliga vinster för egen vinning. 

Våra medmänniskor, även de som är utsatta fall, har vi tillsammans ett gemensamt ansvar för. 

Jag skäms över att ens tanken på att lämna över omsorgen av dessa våra svagaste och sköraste till marknadskrafterna för spekulation, på nytt har tagits upp som förslag inom Norrköpings kommunalpolitik.