Jag älskar Norrköpings spårvagnar

Har Norrköping en själ? Mitt svar är ja och våra spårvagnar hör dit.

Ska spårdragningen utökas är en linje till Vrinnevisjukhuset prio ett, anser Karin Odelblad.

Ska spårdragningen utökas är en linje till Vrinnevisjukhuset prio ett, anser Karin Odelblad.

Foto: Ulf Wigh/Wighsnews

Insändare2021-10-25 16:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu pågår stora arbeten i spårvägsnätet. Hela Östra Promenaden har kalhuggits och endast ett fåtal av 2:ans spårvagnar går den vägen. Nygatan är också delvis uppgrävd och spårvagnen till Klockartorpet är ersatt med buss. 

Det planeras dessutom för en ny dragning av linje 2 genom Vasaparken som ska förkorta körtiden för 2:an från Kvarnberget till Resecentrum med några minuter. Just nu har jag inte hört att det skulle vara aktuellt att påbörja den omdragningen. En rådgivande folkomröstning i samband med den planerade omdragningen har mig veterligen inte presenterats för allmänheten. Vad sade den?

Vill folk i Norrköping ha en spårvagn med fem minuter kortare restid eller är de nöjda som det är i dag?

Stora förändringar har skett när det gäller taxor och hållplatser i kollektivtrafiken. Flera insändare som har protesterat mot indragningen av3:ans hållplats i Dalen. 

I Lindö har minst sju busshållplatser dragits in. En busshållplats i Herstadberg har också dragits in. Över landsortstrafiken har jag ingen överblick, men förändringar och färre hållplatser har det blivit. Östgötatrafikens motivering har varit kortare körtid mellan sträckan A till B. Jag funderar över den enskildes restid. Om det är längre att gå till hållplatsen så kommer inte restiden att förkortas för alla. Det blir precis tvärtom. Har de beslutande tänkt på det?

För de äldre som behöver rollator blir det också besvärligare med längre avstånd till hållplatser.

Vill Östgötatrafiken ha många fler resenärer så skulle avgiftsfria resor för pensionärer, när det inte är rusningstid, vara en bra sak. Det finns kommuner som har. Borås är ett exempel. 

Alla ska ha en app numera och har man ett kort med så kallad reskassa går det inte att läsa av hur många resor man har kvar på kortet utan då måste man ringa och fråga. Alla, i synnerhet inte fattigpensionärer, har råd med en smartphone eller har lust att använda sig av en sådan. 

Det är dessutom lite lurigt med appen. Om man inte tänker sig för kan biljetten aktiveras för tidigt. Det är ganska många klick som ska till, innan en biljett är registrerad. Telefoner kan bli urladdade eller kvarglömda hemma eller på jobbet. Appen i telefonen är ett osäkert system, som inte passar alla.

Jag älskar spårvagnarna i Norrköping och vill ha kvar dem och ska vi dessutom utöka spårdragningen är det en linje ut till Vrinnevisjukhuset, som är en mycket stor arbetsplats i Norrköping som är prio ett. Inte en onödig dragning av 2:ans linje genom Vasaparken förbi förskolan Fritunatäppan. Ökad kollektivtrafik är bra för klimatet, som år vår tids stora ödesfråga.