Investera i barnmorskorna - för folkhälsans skull

Traditionen att kvinnor slutit upp runt varandra i samband med barnafödsel finns och har funnits i länder och kulturer världen över under oöverskådlig tid.

STOCKHOLM 2016-06-23
En nyfödd bebis med sin mamma.
Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

STOCKHOLM 2016-06-23 En nyfödd bebis med sin mamma. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2021-05-05 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedermera har denna gemenskap och funktion utvecklats till en egen profession och ett eget yrke – barnmorskeyrket. I Sverige har det funnits utbildade barnmorskor med kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa i över 300 år. Barnmorskeyrket är ett legitimationsyrke vilket i Sverige innebär att det endast är den med en legitimation godkänd av Socialstyrelsen som får utöva yrket.

Barnmorskor minskar mödra- och spädbarnsdödligheten i världen genom att bistå gravida och födande kvinnor med kompetens, kunnande och trygghet. Att utbilda och behålla yrkesutövande barnmorskor är en viktig investering i varje land, oavsett ekonomisk standard. 

En trygg och säker mödravård och förlossning bäddar för bättre förutsättningar beträffande både fysisk och psykisk hälsa, för såväl mor och barn som för hela familjen när barnet är fött. Genom sitt hälsofrämjande och sjukvårdande arbete för kvinnor genom hela livscykeln, har barnmorskans yrkesutövning stor betydelse för folkhälsan i stort i det land hon verkar.

Barnmorskan arbetar mer eller mindre självständigt inom områden som mödrahälsovård och förlossningsvård, vård efter förlossningen under postnatalperioden, förskrivning och utprövning av preventivmedel, screening för livmoderhalscancer, föräldrastöd, amningskunskap, sex- och samlevnadskunskap till barn och ungdomar, provtagning för sexuellt överförbara infektioner, vård i samband med abort eller gynekologiska sjukdomar och viss fosterdiagnostik. 

Det breda fält där barnmorskan utövar sitt yrkeskunnande genomsyras av ett etiskt och holistiskt patos samt kunskap byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den 5 maj infaller den internationella barnmorskedagen då barnmorskan uppmärksammas på olika sätt världen över. I år är temat ”invest in midwives” – investera i barnmorskor.

Svenska Barnmorskeförbundet är en professionsorganisation som arbetar för barnmorskors professionella utveckling, främjar forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde samt verkar opinionsbildande för förbättrad hälso-och sjukvård i synnerhet när det gäller kvinnors och barns hälsa. Det gör vi såväl den 5 maj, som alla andra dagar på året.

Investera i barnmorskor för kvinnors och barns hälsa – och för folkhälsan.