På pingstdagen bröt helvetet ut

Ett företag med namnet Thorsman intog de södra stadsdelarna med en armé av sopmaskiner med fotfolk som med bensindrivna motorer, minst 100 decibel, gick lös med sina blåsmaskiner på grus och sand.

Varför förbjuder inte kommunen dessa bensindrivna blåsmaskiner med dessa ohyggliga ljudnivåer och varför binder man ej med vatten först för att undvika allt ohälsosamt damm? undrar signaturen Buller&Damm. Genrebild på sandsopning.

Varför förbjuder inte kommunen dessa bensindrivna blåsmaskiner med dessa ohyggliga ljudnivåer och varför binder man ej med vatten först för att undvika allt ohälsosamt damm? undrar signaturen Buller&Damm. Genrebild på sandsopning.

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2023-06-06 10:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sand som fanns på trottoarer och i rännstenar. Dammet rök som en sandstorm och lade sig över fordon och vårstädade fönster. Och bullret av dessa blåsmaskiner är bedövande högt. Vi som då var ute är inte försedda med de hörselskydd blåsarna har och munskyddens tid är för närvarande förbi så i detta sandmoln, sannolikt nedskitat med alla spottloskor som numera är 1 000-tals på våra trottoarer för att inte tala om all hundbajs, fick man på sin promenad inhalera.

Varför förbjuder inte kommunen dessa bensindrivna blåsmaskiner med dessa ohyggliga ljudnivåer och varför binder man ej med vatten först för att undvika allt ohälsosamt damm? För övrigt har även kommunens anställda samma typ av blåsmaskiner som användes vid detta tillfälle.

Förbjud dessa ohälsosamma maskiner. Både ur arbetsmiljösynpunkt för dessa arma arbetare och även vi som vill promenera på våra trottoarer.

Buller & Damm

Svar direkt

Jag har full förståelse för dina synpunkter och beklagar att du fick din söndag förstörd. Kommunen arbetar ständigt med att uppdatera sina miljökrav i upphandlingar, men tekniken för vissa handhållna maskiner är tyvärr ännu inte tillräckligt utvecklad för att vi ska kunna ställa krav på batteridrift utan att göra avkall på kapacitet och resultat. I takt med att tekniken utvecklas och entreprenörerna byter ut sina maskinparker kommer vi att få allt fler batteridrivna maskiner och verktyg. Vi ser också att det på sikt kan vara aktuellt med ett förbud mot förbränningsmotorer, men där är vi inte riktigt än. 

När den här typen av arbeten utförs strävar vi efter att det ska ske på ett sådant sätt att mängden damm som trafikanter och omgivning utsätts för minimeras.


Christian Dahlskog, enhetschef gata och trafik, samhällsbyggnadskontoret