Flytta företaget för att skona miljön

Efter nyårsdagens brand i fettåtervinningsföretaget Sveprol Bio Production AB i Graversfors aktualiseras åter frågan om valet av lämplig placeringsort.

Ån, som nedströms ansluter till Pjältån, är en viktig reproduktionslokal för havsöring och borde ha ett starkare skydd än idag. Bilden från Pjältån.

Ån, som nedströms ansluter till Pjältån, är en viktig reproduktionslokal för havsöring och borde ha ett starkare skydd än idag. Bilden från Pjältån.

Foto: Mathias Ibbe/Länsstyrelsen Östergötland

Insändare2023-01-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Tidigt larm räddade industrilokal från allvarlig brand" NT 2/1

Företaget har dessutom tidigare gjort sig skyldigt till utsläpp av vegetabilisk olja i den närbelägna ån som ingår i ett Natura 2000-skyddat område. Ån, som nedströms ansluter till Pjältån, är en viktig reproduktionslokal för havsöring och borde ha ett starkare skydd än idag. 

Oavsett vad som orsakat branden, borde miljöansvariga myndigheter kräva att företaget flyttar sin verksamhet. Norrköpings kommun borde kunna erbjuda en lämplig och mindre miljökänslig plats än den nuvarande – både av miljö- och logistikskäl.