Invånaren kräver att byggplanerna stoppas

I NT:s stora artikel 27/6, där några få boende intervjuats, ligger fokus på en familj som inte anser sig bli störd eller berörd, då de bor långt därifrån.

Insändarskribenten menar att byggplanerna vid Marby och Unnerstad måste stoppas.

Insändarskribenten menar att byggplanerna vid Marby och Unnerstad måste stoppas.

Foto: Thomas Möller

Insändare2022-06-30 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Här planeras för 700 nya bostäder" NT 27/6

Är de medvetna om vad det innebär om de fantastiska idyllerna Marby och Unnerstad får bortåt tretusen nya innevånare?
Minst tusen nya bilar kommer till så länge man väljer bort buss, vilket för 98 % är fallet nu. Hur är kommunens plan för linjesträckning av spårväg hit? Finns mark reserverad? Finns pengar reserverade? Börja med det och bra cykelbanor i steg ett.

Var ska de nya invånarna rymmas varma sommardagar vid Marbys lilla bad, som i alla tider skötts utmärkt av föreningen där?
Hur ska hästars bete vid stallet ordnas? Var ska vi odla mat när jordbruksmark bebyggs i alla väderstreck runt vår annars så fina stad?

Varför besöker kommunalrådet tillika ordförande i samhällsplaneringsnämnden Reidar Svedahl (L) en familj i Marby som säger att de inte berörs då de inte kommer se det nya området? När det gäller att stoppa vindkraft besöker han ju de som kan bli berörda. Här är det tvärtom.


Bevara natur, kultur, idyll och åkermark för framtida generationer. Stoppa detta vansinne!