Kommunen vill lämna över ansvaret för vägar i Eksund

Vi är några hundra personer boende i och nära Eksund som blivit kallade till lantmäteriförrättning som initieras av Norrköpings kommun. Syftet är att bilda en vägsamfällighet av Trostadvägen och Eksundsvägen som i 50 år driftats av kommunen.

Den väg som nu diskuteras är en anslutningsväg som används flitigt av andra än boende i området. På vägen kör transporter till bergtäkt och andra företag. Vägen används ofta av Norrköpings trafikskolor och för genomfart från Skärblackavägen, skriver fem fastighetsägare.

Den väg som nu diskuteras är en anslutningsväg som används flitigt av andra än boende i området. På vägen kör transporter till bergtäkt och andra företag. Vägen används ofta av Norrköpings trafikskolor och för genomfart från Skärblackavägen, skriver fem fastighetsägare.

Foto: Privat

Insändare2024-04-04 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till saken hör att vi som bor här redan har vägsamfälligheter för de vägar där våra hus ligger. Den väg som nu diskuteras är en anslutningsväg som används flitigt av andra än boende i området. På vägen kör transporter till bergtäkt och andra företag. Vägen används ofta av Norrköpings trafikskolor och för genomfart från Skärblackavägen.

Norrköpings kommun har beslutat att erbjuda ett antal vägföreningar att kommunen tar över huvudmannaskap, men i vårat fall vill man göra tvärtom och lägga ut ansvaret på en vägförening. Kommunen har även försökt lägga ut ansvaret för Alsättersvägen på en vägförening, men där har där ansökan dragits tillbaka. Vi anser att kommunen bör göra samma sak i vårat fall. Alla medborgare ska behandlas likvärdigt.

Det finns även argument för att en vägförening i vårt område är ofördelaktigt på längre sikt för kommunen. Kommunen har på senare år köpt upp mark i området. Om man i framtiden vill sälja tomter eller på andra sätt utveckla området kommer man tvingas till dyra lantmäteriförrättningar.  Bara frågan om att lägga ner en ledning som korsar vägen, eller ändrad användning inom någon fastighet som kommunen äger blir en sak man måste ta med den samfällighet man avser att bilda.

Om en pendeltågsstation planeras i Eksund framöver kan inte en vägförening hantera vägen enligt lag. Det finns även viktig infrastruktur i form av ställverk och järnväg i området.

Det är inte rimligt att en grupp enskilda fastighetsägare ska drifta ett vägnät med flera broar över viktig infrastruktur som utgör riksintresse och där kommunen själva har stora intressen. Vi föreslår därför att kommunen omedelbart drar tillbaka sin ansökan om lantmäteriförrättning.