Inte ens våra sopor får vi bestämma över

Det var en traumatisk upplevelse att läsa senaste brevet från Nodra.

Villaägarna i Norrköping får sortera soporna hemma i dubbla fyrfackstunnor.

Villaägarna i Norrköping får sortera soporna hemma i dubbla fyrfackstunnor.

Foto: Hanna Petersson

Insändare2023-11-23 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte för att de skulle höja taxan det är vi vana vid utan mitt problem blev, hur ska jag få ihop sopor till två stycken 370 liters kärl men jag får väl be mina grannar att de slänger lite i mina tunnor så jag slipper att göra sophämtarna besvikna.

För 20 år sedan levererade dåvarande sophanterare ett 370 liters kärl som man mot en avgift kunde byta mot ett 240 liters. Eftersom jag är ensamstående pensionär med lite sopor så slog jag till direkt på erbjudandet.

Direkt vid leverans började jag bygga ett fint litet skjul till den fula soptunnan så att grannarna skulle slippa se den. Min första fråga till Nodra var hjälper ni till att riva detta skjul som är måttanpassat till min 240 liters tunna och är ni behjälpliga vid bygget av ett nytt till min nya 370 liters. Själv orkar jag varken riva eller bygga nytt.

De saker ni nämner som ska vara i kärl nummer ett kastar jag själv på återvinningsstation så det kärlet som ni vill att jag ska ställa på annan plats har jag ingen nytta av.

Bytet till fyrfack är kostnadsfritt under perioden ni ställer ut dem, men sedan då?

Jag konstaterar att villaägare i Norrköping har inget att säga till om mot kommunen, 

Fråga nummer två får jag tillbaka pengarna som jag betalade vid förra bytet från 370 liters till 240 liters eller blir det en ny kostnad för nästa byte i så fall törs jag nog inte byta fler gånger.

Erik Karlsson

Svar direkt

Just nu pågår en av de största förändringarna i renhållningens historia, nämligen att regeringen har beslutat att kommunerna ska införa fastighetsnära insamling. 

Syftet med själva beslutet är att ge kommuninvånare en ökad service eftersom Nodra ska hämta förpackningar hemma hos kunderna och beslutet ska även leda till en ökad återvinning och minskade avfallsmängder.  

I Norrköping så har Nodra valt en fyrfackslösning för att kunna erbjuda denna service. 

Fyrfackslösningen består av två stycken 370-liters kärl. En del av kommuninvånarna upplever att dessa kärl är för små för sina avfallsmängder och en del upplever att de är alldeles för stora. Under de närmaste åren kommer vi att se över hämtningsintervallen för att på så vis skapa en flexibilitet i hämtningen beroende på hushållens avfallsmängder. 

Vi förstår att du som många andra vill bygga ett skjul, staket eller liknande runt kärlen. Nodra kommer dock inte att ersätta för ombyggnationen av staket eller liknande i samband med nya kärl. En del andra kunder har valt att bara ha ett kärl framme och dra fram det andra kärlet i samband med tömning, för att på så sätt undvika att behöva göra om platsen runt kärlet. Kan det vara en lösning även för dig?

Svaret på din andra fråga är att Nodra inte betalar tillbaka kostnaden för tidigare byten av kärl. Bytet till fyrfack är mycket riktigt kostnadsfritt under perioden som vi ställer ut alla fyrfackskärl.  

Peter Nimrodsson, enhetschef för drift och underhåll på Nodra