Inse att behoven är långt över medlen

Utbildningsdirektör Sofie Linden menar i sin skrivelse i NT "att det finns en del skolor med problem ". Jo det var ju ett understatement som hette duga!

Att år ut och år in visa på tabeller och diagram om elevers måluppfyllelse visar på att kommunen till viss del lyckats, men skrapar man bort grannlåten så har kommunen glömt bort att berätta till vilket pris detta åstadkommit, skriver Thomas Eriksson.

Att år ut och år in visa på tabeller och diagram om elevers måluppfyllelse visar på att kommunen till viss del lyckats, men skrapar man bort grannlåten så har kommunen glömt bort att berätta till vilket pris detta åstadkommit, skriver Thomas Eriksson.

Foto: Andreas Hillergren/TT

Insändare2022-01-25 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Medveten om att situationen är tuff på en del enheter" NT 5/1 

Undrar vilka dessa "en del är"? Vilka problem som åsyftas framkommer inte heller. Ser man till den verklighet som jag och många med mig, utifrån insändare och samtal med kollegor, så blir Sofie Lindéns yttrande som om läget är under kontroll. Det uppfattar jag egentligen som en ren kränkning utifrån det jag själv dagligen upplever. 

Sofie Linden, politiker och andra beslutsfattare inom skolan med "know how " när ska ni inse att behoven är långt över medlen när det gäller elevers rätt till stöd, skolpersonals rätt till en acceptabel arbetsmiljö och en arbetsbelastning som innebär mindre stress, mindre sjuktal och större möjlighet till återhämtning?

Vad det egentligen handlar om är politikerbeslut och medel dvs. pengar. Att år ut och år in visa på tabeller och diagram om elevers måluppfyllelse visar på att kommunen till viss del lyckats, men skrapar man bort grannlåten så har kommunen glömt bort att berätta till vilket pris detta åstadkommit.

Ser man till kommunens andra åtaganden så verkar det inte fattas pengar i alla fall. Ta bara denna fullkomligt vansinniga historia med returpunkten. Exemplen är många och man kan ju undra vad som är viktigast för kommunen, inte verkar det vara skolan och dess personal i alla fall!

Nu har jag tre gånger inbjudit utbildningsdirektör Sofie Linden eller annan beslutsfattare inom UBK samt politiker till ett besök på min skola för att på plats få uppleva min vardag men inte lyckats. Jag har kommit fram till att man inte är för fem öre intresserad av att lyssna till vad en av kommunens medarbetare har att berätta.