Politikerna kan själva bidra till besparingarna

Det aviseras stora besparingar både i regionen och kommunerna.

Politikerna, både i region och kommun, borde visa sin goda vilja genom att radikalt sänka sina arvoden som ett tecken på att de även personligen är beredda att bidra, skriver Gunnar Westin.

Politikerna, både i region och kommun, borde visa sin goda vilja genom att radikalt sänka sina arvoden som ett tecken på att de även personligen är beredda att bidra, skriver Gunnar Westin.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2024-02-12 09:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är något som kommer att drabba många invånare hårt, såväl när det gäller vården, omsorgen, skolan, kollektivtrafiken som kulturen. 

Dessa besparingar är förmodligen nödvändiga, men icke desto mindre blir de betungande. Jag saknar dock en åtgärd som visserligen ekonomiskt sett bara är en droppe i havet, men som skulle ha ett symbolvärde av stora mått. 

Den åtgärd jag syftar på skulle vara att politikerna, både i region och kommun, visade sin goda vilja genom att radikalt sänka sina arvoden som ett tecken på att de även personligen är beredda att bidra.

För övrigt anser jag att arvoden för heltidspolitiker på alla nivåer, regering, riksdag, regioner och kommuner alltid borde sättas lika med svenska löntagares medianinkomst och inte ett öre mer.