Ingen lärdom verkar ha dragits

Coronakommisionen har i ett delbetänkande under hösten kritiserat Sveriges både senfärdiga och underdimensionerade testkapacitet under pandemin, där Region Östergötland föga smickrande omnämns som sämst i klassen.

Insändare 19 december 2021 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har också överlag testat betydligt mindre under pandemin, till exempel jämfört med våra grannländer, trots en under långa perioder högre smittspridning. 

Man skulle därför kunna förvänta sig att Sverige och regionerna dragit lärdom av detta, gjort de förändringar som krävs och nu snabbt kunnat steppa upp och öka testkapaciteten när smittspridningen i Sverige åter ökar.Tyvärr verkar testkapaciteten återigen inte på långa vägar räcka till när behovet ökar. 

 

I en artikel i NT 211215 bekräftar smittskyddsläkare Britt Åkerlind den bristfälliga testkapaciteten, som nu tydligen till vissa delar planeras att kompletteras med en form av egenprovtagning, där Åkerlind själv uttalar betänkligheter kring kvaliteten och därmed nyttan med dessa tester. 

 

Finner det närmast kriminellt att ansvariga i regionen uppenbarligen ännu inte säkerställt möjligheten till en reell effektiv testning/smittspårning, utifrån aktuellt behov. I praktiken kringgås, i alla fall delvis, lagstiftarnas intentioner med utformningen av den gällande smittskyddslagstiftningen. Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och bör hanteras därefter. Coronakommisionen lär få mer att granska framöver. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa