Ingen information om planerna på vindkraftsindustri

Vindpark Östergötland AB har den 27 juni lämnat in sin ansökan för vindkraftsindustri ihop med miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen.

Nåja, Försvaret, Artportalen med fridlysta djur, lokala ornitologer och naturföreningar lär ju ha del att tillföra i frågan, skriver Ulrica Bogren om planerna på en vindkraftspark norr om Valdemarsviks tätort. Genrebild.

Nåja, Försvaret, Artportalen med fridlysta djur, lokala ornitologer och naturföreningar lär ju ha del att tillföra i frågan, skriver Ulrica Bogren om planerna på en vindkraftspark norr om Valdemarsviks tätort. Genrebild.

Foto: Emil Larsson

Insändare2024-07-01 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots flera möten mellan entreprenör och kommunens politiker under flera års tid, säger politikerna att det ännu ”inte ligger på deras bord”? 

Ingen som helst information har gått ut från kommunen till allmänheten och många vet inte om planen, medan andra ”litar på politikerna”. Detta i en kommun med väldigt stort ekonomiskt underskott och diverse avhopp med vildar och så vidare. Det vill säga allmänt rörigt.

Enstaka politiker anger att man troligast kan bedöma utifrån inlämnade papper, som är så vinklade att de till och med troligast innehåller rena felaktigheter för att ”sälja”. I vart fall utifrån de svar vi fått hittills.

Nåja, Försvaret, Artportalen med fridlysta djur, lokala ornitologer och naturföreningar lär ju ha del att tillföra i frågan.

Karta: Ållebråta