Inga problem om kommunen följer sitt eget avtal

Överfulla lådor när vägföreningar och kommunen inte är överens om skötseln och avtal efter nyår.

Överfulla lådor när vägföreningar och kommunen inte är överens om skötseln och avtal efter nyår.

Foto: Privat

Insändare2023-02-15 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Bajstunnorna svämmar över av påsar efter missen" NT 13/2

Om kommunens politiker och tjänstemän genom åren skött sina uppdrag korrekt hade vi inte haft den situation vi har idag med vägföreningarna i Norrköping. De åligganden som idag lagts på vägföreningarna är kommunens ansvar.

När kommunen införlivade grannkommunerna 1971 ingick ansvaret också för dessa åligganden. Av (tveksamma) ekonomiska skäl ville kommunen att befintliga vägföreningar skulle finnas kvar för att erhålla statliga bidrag, vilket inte betalades ut till kommuner. Ett avtal skrevs och följdes fram till 1998 då kommunens politiker och tjänstemän ensidigt såg ett kryphål och fattade beslut om att inte längre ta detta ansvar. En riktig politisk och tjänstemannavidrig åtgärd. Man bröt sitt eget ursprungliga löfte om överenskommelsen fattad 1971.

Detta är grunden till tvisten idag. Kommunens politiker och tjänstemän har sedan dess, med näbbar och klor, stridit för att slippa ta sitt rättmätiga ansvar.

Gör om och gör rätt Norrköpings politiker och tjänstemän så är det här inget problem längre.