Inga behov av planer utan förankring i verkligheten

Jag menar att vi inte har behov av högtflygande planer som saknar förankring i verkligheten eller huvudlösa satsningar på en flygplats som för länge sedan visat att den inte behövs, skriver signaturen "Karin".
Jag menar att vi inte har behov av högtflygande planer som saknar förankring i verkligheten eller huvudlösa satsningar på en flygplats som för länge sedan visat att den inte behövs, skriver signaturen "Karin".

Vi har den senaste tiden kunnat läsa om stora visioner avseende elleveranser till Norrköping och flygplatsens potential för nya verksamheter.

Insändare 11 juli 2023 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elen ska 2030 levereras genom SMR-reaktorer, vilket beskrivs som rent, bullerfritt och utan olägenheter för omgivningen. Till skillnad mot vindkraft som sägs föra med sig ett antal olägenheter för både djur och människor. Att kärnkraft förutsätter uranbrytning med uppenbara risker för miljön för all framtid och att det dödliga avfallet än så länge inte kan tas om hand på ett betryggande sätt nämns det ingenting om. Likaså framgår inte att de önskade kärnkraftverken ännu inte finns i produktion och att tekniken fortfarande är under utveckling. Det parti som ivrigast förfäktar en lösning med SMR-kärnkraft fick 4% av Norrköpingsbornas röster i det senaste valet, ett inte alltför stort röstunderlag kan man tycka. Vad vi andra Norrköpingsbor tänker om att få kärnkraftverk utplacerade lite här och där vet dess företrädare ingenting om. Jag utgår ifrån att lyhördheten för kommuninnevånarnas åsikter är lika stor när det gäller etablering av kärnkraft i Norrköpings kommun som när det gäller vindkraft! Det behövs fakta omkring hur energibehovet ska komma till en lösning för landet och för Norrköping och inte vilda önskningar som mera liknar ouppfyllda pojkdrömmar.

En annan vision rör flygplatsens potential. Att äga och driva en flygplats är inte en kommunal skyldighet. Flygplatsen har i åratal inte varit bärkraftig, näringslivet har inte nyttjat den för sina affärsresor när reguljär trafik har erbjudits. I stället har 100-tals miljoner i stöd av skattebetalarnas pengar pumpats in i verksamheten. Ingenstans har framgått att det inom en radie av ca 10 mil finns ytterligare två flygplatser, som mycket väl kan klara både solresor och privatflyg, om önskan till samarbete finns. Det sägs att kommunen i en ekonomisk svår tid ska prioritera kärnverksamhet som skola, vård och omsorg, men i samma stund sägs ingenting om det fortsatta slöseriet med miljoner till en onödig flygplats.

De ”sköna miljoner” som sägs tillfalla kommunen vid en solresa är för länge sedan uppätna av alla subventioner. En oberoende granskning av den här verksamheten vore önskvärd men tål väl knappast dagsljuset! Skolan får ett sparbeting på ca 40 miljoner, kulturen är satt under debatt och en försäljning av kulturbärande institutioner ligger på agendan. Man tar sig för pannan! En bra skola är av största vikt för att våra barn och ungdomar ska få god undervisning och en bra start i livet och kulturen behövs för att lyfta oss över vardagens trivialiteter. Jag menar att vi inte har behov av högtflygande planer som saknar förankring i verkligheten eller huvudlösa satsningar på en flygplats som för länge sedan visat att den inte behövs.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa