Inför krav på negativ test för inresa från Kina

Att covid-19 pandemin har påverkat hela världen de senaste åren är ingen nyhet.

Utifrån försiktighetsprincipen så finns det dock sakliga skäl att införa krav på negativt test för inresa till EU från Kina, skriver signaturen Munin.

Utifrån försiktighetsprincipen så finns det dock sakliga skäl att införa krav på negativt test för inresa till EU från Kina, skriver signaturen Munin.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2023-01-05 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kina, ursprungslandet för covid-19, har under lång tid försökt hantera smittspridningen på ett säreget sätt, genom extrema nedstängningar och hårda repressalier för individer som inte följer diktaturens påbud. Nyligen så har dock Kina "ryckt plåstret" och släppt på restriktionerna, men väljer efter känt mönster att dölja aktuella siffror kring den nu kraftigt ökade smittspridningen i Kina för världen, inklusive WHO. 

USA, Kanada, Italien med flera har nyligen, av försiktighetsskäl, infört krav på negativt test för inresa från Kina. Sverige har, som aktuellt ordförandeland i EU, tagit initiativ till att snabbt ta ställning till samordning inom EU kring dito. Kina, alla diktaturers förebild, hotar med repressalier för länder som inför krav på test för inresa. Utifrån försiktighetsprincipen så finns det dock sakliga skäl att införa krav på negativt test för inresa till EU från Kina. EU bör göra detta snarast och inte låta sig påverkas av diktaturen Kina.