Importerade fulsopor till Händelö ger smutsig el

Hur kan Norrköpings kommun hävda att man kör sina bilar på förnybar grön el?

Insändarskribenten ifrågasätter hanteringen av det brännbara avfallet.

Insändarskribenten ifrågasätter hanteringen av det brännbara avfallet.

Foto: Rikard W Larsson

Insändare2021-08-22 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den el som produceras av Eon:s anläggning på Händelö är den i särklass smutsigaste, miljöfarligaste, fossila el som går att framställa i ett kraftvärmeverk som eldas med importerade miljöfarliga, fossila sopor och avfall.

Avfall som i princip efter lossning av 2000 kg tunga inplastade balar från någon skrotfärdig flodpråm går raka vägen efter sönderdelning till förbränning i kraftvärmeanläggningen förbränningsugnar.

Den giftiga askan med kemikalier, kontaminerad metallskrot och annan obrännbar bråte hamnar i depå på Häradsuddens kommunala avfallsanläggning, där regn sedan frigör giftiga kemikalier, som bly, kvicksilver, koppar och dioxiner som sedan söker sig ner och förgiftar grundvattnet.


Den dödligt giftiga puderliknade flygaskan som också är kontaminerad med en massa miljögifter transporteras till Norge och hamnar i depå på den lilla ön Langöya i Oslofjorden eller i något av bergrummen på Händelö som tidigare var beredskapslager för bland annat olja och bensin.

Var kommunen hittar sin förnybara gröna el, det är en gåta, för i Norrköping finns den inte. För där finns bara el som kommer från utländska fulsopor.Däremot så är det en guldgruva för kommunen och Eon att ta emot importavfall som enligt de noteringar jag har sett genererar runt 1000 kronor per ton vilket delas broderligt mellan kommunen och Eon. Ett upplägg som talar sitt tydliga språk - att pengarna från fulsoporna är viktigare än allas vår livsmiljö.

Jag kan också berätta att Norges regering kämpar med näbbar och klor för att slippa ta emot den giftiga flygaskan från Sverige som förgiftar miljön i Oslofjorden med omnejd, men icke.

Sverige rider på ett gammalt avtal med soputbyte.Norska sopor hit, giftig flygaska inklusive den från Norges tillbaka.