"Idag är vår gård så gott som osäljbar"

I sin insändare gör Björn Johansson en något förvrängd beskrivning av att människors protester kring vindkraftsetableringar handlar om en icke acceptans över att leva i ett modernt samhälle, lite ljudstörningar och att få sin utsikt förstörd.

Insändare 15 december 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

 "Ett lågt pris för att rädda jorden" NT 11/12

Vi är en av de boende med eget företag som haft den stora oturen att hamna mitt i Holmens tilltänkta vindindustri. Genomfartsvägen till hela industriområdet där tiotusentals tunga transporter kommer att gå under flera års tid har utan hänsyn förlagts genom vår verksamhet där vi jobbar med högkänsliga barn, ungdomar och hundar. 

 

Dessutom kommer gården omges av 290 meter höga turbiner som placerats endast 750 meter från vår nybyggda bostad, nyrenoverade hundhotell samt övriga verksamhetsbyggnader, hagar, ridbanor och träningsplaner där vi dagligen bedriver verksamhet. 

Detta har lett till en del oönskade konsekvenser. Idag är vår gård enligt mäklare så gott som osäljbar, den har tappat i värde och vi kan inte sälja utan en rejäl förlust efter åtskilliga miljoner satsade på både boende och företag. 

 

Efter över ett år och kommande processer som kan ta enda upp till tio års tid, ligger alla planer på is för oss, vi kan inte utan förlust renovera, bygga eller utveckla för att kunna driva våra verksamheter vidare vilket krävs för att bibehålla tillstånd, myndighetsuppdrag och kundunderlag. Vi kan heller inte flytta och starta om på nytt eftersom fastigheten anses osäljbar. 

 

Detta kommer att innebära att vi måste lägga ner, varsla personal och själva blir vi ruinerade och arbetslösa. Upplysningsvis finns ingen granplantering i världen som kan hjälpa oss från denna fruktansvärda sits vi hamnat i. Så Björn Johansson ge oss gärna tips och råd men en tio meters granhäck visar att du har mycket kvar att lära.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft

Insändare: Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Lägg ned flygplatsen - finns andra på nära håll

Insändare: "Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

"Det går inte snabbt att bygga vindkraft"

Debatt: Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Tolkar Svensk Vindenergi statistiken trovärdigt?

Insändare: Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Hur ska vi få rimliga elpris utan vindkraft?

Debatt: Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov
Visa fler