Icke hållbart byggande - utom på två tomter

I skuggan av Bråvallaverket växer det ny Inre Hamnen upp.
I skuggan av Bråvallaverket växer det ny Inre Hamnen upp.

I en artikel i NT gläds ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Reidar Svedahl (L) och tjänstemän åt att man nu ska bygga hållbart.

Insändare 23 februari 2022 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Hållbart byggande startar i Björkalund och Inre hamnen" NT 16/2

Tyvärr bara på två små tomter. En i Inre Hamnen och en i Björkalund. Låt oss hoppas att detta är början på en bred förbättring i miljö- & klimattänket.

Jag har i tidigare insändare efterlyst en tidplan på hur kommunen, enligt sin vision 2035, ska bli en av landets bästa miljökommuner. Nu har vi sjunkit från plats 32 till 48 enligt miljöbarometern, som används för att redovisa miljöutvecklingen. 

Syftet är att öka insyn och delaktighet och visa hur kommunerna ligger till i förhållande till sina uppsatta mål. När presenterar ni politiker visionens tidplan steg för steg i NT? Nu byggs på åkermark avsedd för lokal matproduktion. Förtätas överallt utan grönska. P-platser byggs invid alla nya byggnader i stället för allmänna lagstiftade grönytor och lekplatser. 

Etablerade biotopskyddade träd planeras tas bort vid Skvallertorget. (Sista Supen) för att bygga igen den lilla parken. Nya områden utan kollektivtrafik, cykelbana, förskola och service får detaljplaner och bygglov. Alla måste ha två bilar. Busslinjer dras in. Lager byggs utan järnväg för miljövänliga godstransporter. 

Tätortsnära viktiga skogar naggas i kanten överallt. Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) efterlyser flera vägar och trafikleder i samma nummer av NT. Men inte bättre kollektivtrafik och cykelleder. Två hållbara byggen är en bra men blygsam början. Om 13 år ska vi vara bland de bästa. Då gäller det att sätta fart på bred front inom alla områden. För en grön långsiktigt hållbar kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa