Ibland ser man inte skogen för några hyggen

Det flödar av debattartiklar och uttalanden om plantageskogar, kalhyggen och hot mot den biologiska mångfalden i det svenska skogsbruket.

LRFs medlemmar är stolta att få vara de som omvandlar naturresurser till nytta för alla människors dagliga behov av livsmedel, toapapper, byggmaterial och energi, skriver Jeanette Blackert och Jonas Edlund från LRF.

LRFs medlemmar är stolta att få vara de som omvandlar naturresurser till nytta för alla människors dagliga behov av livsmedel, toapapper, byggmaterial och energi, skriver Jeanette Blackert och Jonas Edlund från LRF.

Foto: Åke Karlsson/Henrik Montgomery/TT

Insändare2021-04-13 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är stolta över att bruka vår skog med stor omsorg om naturen och produktionen, som båda bidrar med värdefulla samhällsnyttor.  

Vi är tusentals ägare med tusentals tankar om vår skog. Olika drivkrafter, mål och behov har sedan länge präglat just den enskilt ägda skogen. För blott 30 år sedan fanns lagstiftade krav för avverkning, lövbekämpning och produktion. Efter senaste lagändringen 1993 har naturen fått större möjligheter till återhämtning och vi ser ökad variation i skogslandskapet för varje år som går. Skogslandskapet i den här regionen är präglad av brukande och skötsel sedan flera generationer. 

Få vet nog att mer än hälften av all skogsareal ägs av enskilda skogsägare och att vi levererar cirka 60 procent av den råvara industrin använder. I Östergötland finns flera sågverk och pappersbruk som ger många arbetstillfällen, förädlar råvaran till exportprodukter och stärker den svenska ekonomin.

Det är skillnad på bolagsskog och enskilt ägda gårdar. Ja, vi skriver gårdar – för det privatägda skogsbruket är starkt kopplat till det övriga kulturlandskapet och livsmedelsproduktionen, och ofta mindre enheter. Förr användes skogen på gården till timmer för byggnader och ved för uppvärmning. Idag går virket alltmer genom industrin och intäkter från skogen går till driften av gården, för underhåll av byggnader, vägar, investeringar i lantbruk eller för att kunna finansiera generationsskiften. 

Stabila ekosystem är viktigt för oss. Det är en grund för att kunna producera virke hållbart. Skogen består både av produktionsskogar och arealer som är undantagna från skogsbruk. Vi bidrar med tillgänglighet för allmänhetens friluftsliv via skogsbilvägar och stigar. I skogen trivs både vi som äger och brukar den, och ni som besöker den. 

Hyggen, eller föryngringsytor som det kallas på skogsspråk, upprör många i debatten. Sett till areal är detta en liten del i det privata skogsbruket. Det är en fas i skogens omloppstid, efter skörd till etablering av ny skog. Den allra största arealen skogsmark är bevuxen i olika åldrar. 

Vi strävar efter att bruka skogen hållbart med god omsorg om både biologisk mångfald och produktion. Det gör vi genom att plantera ny skog eller, där det är lämpligt, bidra till naturlig föryngring. Andelen lövträd ökar i våra skogar och är viktig för naturvården, men även för att bidra till resilienta och motståndskraftiga skogar inför nya klimatutmaningar.

LRFs medlemmar är stolta att få vara de som omvandlar naturresurser till nytta för alla människors dagliga behov av livsmedel, toapapper, byggmaterial och energi. Vi är också oerhört stolta över att få vara en del i utvecklingen av innovativa produkter som bidrar med klimatnytta. Vi fortsätter att sköta om vårt kulturlandskap och våra skogar. 

Välkommen ut i skogen, och tänk att bakom varje skog finns medvetna beslut och att skogen är en del i någons företag.