I Östergötland saknar 300 människor tak över huvudet

Det är dags för Östergötlands kommuner att växla upp arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet

Hemlöshet är ett stort samhällsproblem där kommunerna har ett viktigt arbete att göra, skriver Sanna Detlefsen, Stadsmissionen i Östergötland.

Hemlöshet är ett stort samhällsproblem där kommunerna har ett viktigt arbete att göra, skriver Sanna Detlefsen, Stadsmissionen i Östergötland.

Foto: Henrik Montgomery

Insändare2021-10-08 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag vandrar genom Norrköping råder det inga tvivel om att vi har ett stort problem med akut hemlöshet. Vid senaste genomgången av Östergötland framkom att 300 personer lever i den situation som Socialstyrelsen definierar som akut hemlöshet, det vill säga att en person saknar tak över huvudet. 

Att leva som hemlös, oavsett situation, är oerhört pressande. Tid, kraft och energi går åt för att hitta vatten, få i sig mat, kunna gå på toaletten, duscha och få rena kläder. Att leva som hemlös är kallt, förfrysningsskador är vanliga och den fysiska hälsan drabbas hårt. Det är stigmatiserande att leva i hemlöshet och att söka vård är ofta inget alternativ för den enskilda. Många gånger ställs andra typer av krav än att just skaffa en bostad för den som är hemlös. Människorna ska klara sin nykterhet, gå till läkaren, öppna den post som det inte finns en brevlåda till och ta ansvar. 

Hemlöshet är ett stort samhällsproblem där kommunerna har ett viktigt arbete att göra. Socialstyrelsen har haft i uppdrag från regeringen att se hur hemlöshet kan förebyggas och motverkas genom olika åtgärder. 

Bland de fokusområden som ingått i uppdraget är hur socialtjänsten kan arbeta mer uppsökande, hur de kan motverka hemlöshet bland äldre, hur personer på skyddat boende, inklusive barn, kan få en långsiktig boendelösning och hur kommunerna kan arbeta för att förebygga att personer blir avhysta. I detta arbete krävs förmåga att bygga relationer, jobba uppsökande, stötta till socialt rättighetsarbete och förmåga att samarbeta med fastighetsägare, ge insats och skapa hopp om framtiden. 

En effektiv och evidensbaserad metod som Stadsmissionen medverkat i att ta fram metodbok för, utbildat i och implementerat i flera kommuner är metoden Bostad Först. Här finns en enorm potential för oss i Östergötland till konkret, effektivt och tydligt samarbete där Stadsmissionen kan vara en länk å ena sidan mellan deltagare och socialtjänst, och å andra sidan mellan fastighetsägare och kommun. 

Socialstyrelsen föreslår nu att kommunerna utökar eller startar Bostad Först-verksamheter och att regeringen utser en lämplig myndighet som får nationellt ansvar för metodstöd, utbildning och uppföljning av Bostad Först. Låt oss se detta som ett startskott för ett gemensamt arbete för att motverka hemlöshet. Vi gör detta med visionen om ett mänskligare samhälle.