Inte rimligt renovera så dyrt där barnfamiljer ska bo

Fastighetsbolaget tar vinsten av överdriven renovering medan hyresgästerna får betala.

Efter renoveringen hamnar hyran på 9 755 kr, det vill säga en ökning med 20,7 procent. Tack fastighetsbolaget, en fingertoppskänsla som en noshörning, bra tajmat i ekonomiskt bistra tider, skriver Ulf Karlström.

Efter renoveringen hamnar hyran på 9 755 kr, det vill säga en ökning med 20,7 procent. Tack fastighetsbolaget, en fingertoppskänsla som en noshörning, bra tajmat i ekonomiskt bistra tider, skriver Ulf Karlström.

Foto: Thomas Möller

Insändare2024-02-29 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

NT har i flera artiklar under senhösten och vintern redovisat folks oro för hyreshöjningarna 2024.  Den är förståelig inför alla andra kostnadsökningar som räntor, inflation, prisökningar, särskilt matpriser och reallönesänkningar. 

Som lök på laxen har ett större fastighetsbolag i Vilbergen beslutat om renoveringar. Det är helt rätt med stambyte, men samtidigt tvingas hyresgästerna på nya installationer som få torde ha önskat. Relativt nya blandare och toastolar ska rivas ut, vilket inte är annat än kapitalförstöring, på hyresgästernas bekostnad. 

Även badkaren åker ut, och i stället blir det bara dusch. Jag minns med glädje hur mina döttrar skrattade när de var små och badade tillsammans. Det är verkligen hjärtlöst av fastighetsbolaget att kasta ut badkaren. Våra lägenheter med tre, fyra rum och två toaletter är som gjorda för barnfamiljer.

De påtvingade renoveringarna, ej stambytet, får vi hyresgäster betala och på min hyra 8 081 kronor läggs minst 1 156 kronor, därtill en avgift på 90 kronor per månad för Öppet nät, vilket 2023 presenterades som gratis samt, och inte minst en hyreshöjning med 5,3 procent. 

Efter renoveringen hamnar hyran på 9 755 kr, det vill säga en ökning med 20,7 procent. Tack fastighetsbolaget, en fingertoppskänsla som en noshörning, bra tajmat i ekonomiskt bistra tider.

Är det påtvingade renoveringspåslaget rimligt? Det beror bland annat på den avskrivningstid bolaget väljer. Deras kostnader består i material, arbetskostnader, overheadkostnader, transporter, samt inte minst kalkylerad vinst. Data har jag hämtats från Byggföretagen, Bauhaus´ armatur med mera, exklusive moms. Fastihetsbolaget eller entreprenören är storinköpare och kan antas ha rabatterade priser jämfört med detaljhandeln, men den faktorn ingår inte i min kalkyl. 

Renoveringsobjekten har en livslängd av 15-20 år. Så vilken payofftid har bolaget i sin nåd medgivit oss hyresgäster? Svar: drygt tre år. Sedan kan bolaget hösta in vinsten under resterande 12-17 år, det vill säga insatsernas livslängd.

Är det rimligt? Nej absolut inte, liksom de påtvingade renoveringskostnaderna inte heller är det.

Fotnot: Insändarredaktionen har erbjudit fastighetsbolaget att svara i samband med publiceringen av denna insändare men de har avböjt att medverka.