Kommunen och Vattenfall måste ta ansvar för Kolstorp

Det har skrivits en del i pressen om vatten- och avloppsstrulet i Kolstorp på Vikbolandet.

Vi boende är den svagaste parten i den här soppan, och behöver stöd från kommunen och Vattenfall, skriver Bo Karlsson, fastighetsägare i Kolstorp.

Vi boende är den svagaste parten i den här soppan, och behöver stöd från kommunen och Vattenfall, skriver Bo Karlsson, fastighetsägare i Kolstorp.

Foto: Ulf Stråhle

Insändare2023-03-17 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

När Vattenfall började avveckla Marviken gjordes inga ansatser att trygga framtiden för VA-frågorna i Kolstorp, trots att Vattenfall och Norrköpings kommun redan 1986 skrev ett avtal. Detta avtal innehöll en överenskommelse som innebar att Norrköpings kommun och Vattenfall skulle göra en förhandling om VA- frågorna i området den dag Marvikens kraftstation nedlades och försåldes.

Norrköpings kommun förklarade sig villig att ombesörja en tillfredsställande lösning av VA i vårt område, efter en ekonomisk förhandling med Vattenfall.

Detta avtal tillkom väl, för att trygga VA-frågan för oss boende i området, den dag Vattenfall sålde och lämnade Marviken. 

När Vattenfall 2018 sedan sålde Marviken med tillhörande VA-nät, vattenverk och avloppsreningsverk till Nicklas Adlers företag togs ingen hänsyn till detta avtal.

Varför kan man verkligen undra. Om så skett skulle vi i vårt område haft ett mycket bättre och tryggare läge. Var detta för att minimera kostnaderna för Vattenfall?

Man kan ju tycka att Vattenfall som är ett stort och ansett energibolag, borde ha gjort ett värdigt avslut på Marviken-affären för oss boende. Att betala Norrköpings kommun ett antal miljoner kan inte vara mer än felräkningspengar i Vattenfalls miljardbudget. Jag tycker att Vattenfall har agerat ovärdigt.

Hur ställer sig Vattenfall idag till detta avtal som ignorerades vid affären med Adler? 

Men till de nutida problemen. Adler anser att han inte har något ansvar att driva och sköta VA-verksamheten i vårt område Kolstorp. Han bara äger anläggningarna, men har ingen skyldighet att driva och underhålla anläggningarna. Han vill vältra över ansvar och kostnader på oss abonnenter.

Så nu står vi boende där utlämnade till Adler. Anläggningarna fungerar med begränsad kapacitet, men behöver rustas och underhållas, och det han har meddelat oss är att han ej vill stå för kostsamma reparationer och underhåll i framtiden.
Vi boende är den svagaste parten i den här soppan, och behöver stöd från kommunen och Vattenfall.

Huvuddelen av oss boende är pensionärer med begränsade ekonomiska resurser, vi köpte våra bostäder för ett lugnt och tryggt boende, och har nu hamnat i denna soppa.

Vad ska vi göra? Jag tycker att Vattenfall tillsammans med kommunen ska ta ansvar för att vi får en bra lösning på VA i vårt område.