Hur tänker kommunen när utemiljöerna skapas

Signaturen Undrande Åbybo tillika skattebetalare undrar varför kommunen gör i ordning skolgården när skolan ska stängas.

Signaturen Undrande Åbybo tillika skattebetalare undrar varför kommunen gör i ordning skolgården när skolan ska stängas.

Foto: Eva Jensen

Insändare2021-05-23 21:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag undrar hur man planerar/resonerar när man gör iordning gården vid Sandtorpets skola. Förra året iordningsställdes klätterställningar och andra balansredskap. Nu ser det ut som även fotbollsplanen görs iordning. Kvarntorpets förskola flyttade för ca ett halvt år sedan till baracker, förskolan skall rivas. Sandtorpsskolan ska också läggas ned och eleverna ska flyttas till Åbymoskolan som då blir för trång. Jag förstår inte.

Undrande Åbybo tillika skattebetalare

Svar direkt


Norrköping är en kommun som under de senaste åren fått möjlighet att välkomna många nya invånare. 

Att vi blir fler driver ett ökat behov av bostäder och offentliga lokaler. Norrköpings kommuns utmaning är att försöka förutse hur många som vill bli nya norrköpingsbor. När vill man flytta hit? Var i vår kommun vill man bo? Är man gammal eller ung eller kanske mitt i livet? När väljer man att skaffa barn eller flyttar man hit som en familj? Vi vill vara proaktiva men måste ibland agera reaktivt.

Norrevo Fastigheter bistår utbildningskontoret i att planera för nya skolor och utveckla befintliga. När, var och för hur många ska skolan och skolgården dimensioneras? När bygger vi en ny skola eller utvecklar den som redan finns? Vi förstår att man ibland kan reagera på att vi gör en åtgärd idag som i framtiden kanske inte behövs på samma sätt.

Utbildningskontorets krav är att skolgårdarna ska fungera oavsett om det är för ett läsår eller över längre tid. Lekutrustning som är ny eller i gott skick återbrukas inom nybyggnationer eller när vi utvecklar befintliga skolgårdar.

Kvarntorpets förskola ska ersättas med en ny bättre och större förskola. Åbymoskolan var från start planerad att vid behov byggas ut och även ersätta Sandtorpskolan. Det behovet finns. När och hur diskuteras.

Daniel Ackermann, Talesperson, Norrevo Fastigheter.