Hur skapas en mer positiv kultur i kommunen?

I varje organisation och sammanslutning av människor utbildas någon sorts kultur, ett sätt att vara och agera inom och utanför gruppen.

Förklaringen till Norrköpings låga ranking i näringslivsbarometern verkar finnas i rådhuset, enligt Erik Hammarström.

Förklaringen till Norrköpings låga ranking i näringslivsbarometern verkar finnas i rådhuset, enligt Erik Hammarström.

Foto: Sara Segraeus

Insändare2021-09-23 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Ny tung smäll mot klimatet i Norrköping" NT 23/9

I Norrköpings kommun tycks det finnas en mindre bra kultur bland politiker och tjänstemän i förhållandet till näringslivet såväl som kommuninvånarna. Det sitter uppenbarligen något som är fel i "Rådhusväggarna", en kultur som inte är gynnsam för kommunens utveckling och dess invånare. Det förefaller som om en bristande förmåga att lyssna och kommunicera med oss som är beståndsdelarna i kommunen och som är utsatta för denna uppenbara dysfunktionella så kallade kultur.

Är alla parter klara över sin uppgift och roll i sammanhanget? Hur skapar vi en positivare kultur i vår kommun?

Det är befogade frågor tycker undertecknad.