Hur ska vården i Östergötland se ut i framtiden?

Låt LAH finnas kvar i nuvarande form, sluta tänk besparing där. Personalen som valt att arbeta på LAH är från början "handplockade" för att ta hand om oss för det är "inte om vi dör, det är när vi dör".

Hur ska vården se ut i framtiden ? Är rådet att "sänka ribban" det som gäller? skriver signaturen "Trots allt stolt över mitt yrkesval".

Hur ska vården se ut i framtiden ? Är rådet att "sänka ribban" det som gäller? skriver signaturen "Trots allt stolt över mitt yrkesval".

Foto: Andreas Hillergren/TT

Insändare2024-06-12 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De är ett "team" med trygghet och styrka i varandra. Kunskap erfarenhet och profession, detta bygger man inte upp i en handvändning.

Möjligheten att närstående får bli omhändertagna av erfaren personal går inte värdera i pengar. Jag har erfarenhet av över 20 år som undersköterska på Vrinnevisjukhuset. 

Sista åren på en medicinavdelning med ofta svårt sjuka patienter. Vi hade så länge jag jobbade kvar, nu fyra år sedan, LAH-läkare på vissa ronder. som extra stöd och hjälp medicinskt och omvårdnad kring patienter i väntan på LAH anslutning. 


Tänker med fasa på alla besparingar med mera som hotar kvalitén. Vi påtalade redan för tio år sedan den ohållbara arbetssituationen. "Vi är för lite personal, för få händer".

Ju mera sjuk och skör man blir desto mer ökar omvårdnadsbehoven. Enligt Senior Alert identifiera fallrisk, trycksår, nutrition och munhälsa och självklart förebygga detta. 

Chefer på olika nivåer och politiker kom på möten då för tio år sedan. Nu såg hyrbolagen sin chans att erbjuda bättre löner och arbetsvillkor för främst sjuksköterskor och läkare. Många flydde nu till hyrbolagen. Vi tackade av tio fantastiska sjuksköterskor vid ett tillfälle. 

Vi som stannade kvar kämpade på och jag minns ett möte med en dåvarande centrumchef som undrade vad vi inte hann med? Ni kan inte bara klaga ge exempel. Ja vi hinner till exempel inte "hjälpa patienter med munvård, hjälp/stöttning med tandborste, ev tandproteser, tiden räcker inte till vi måste prioritera hela tiden". Då fick vi till svar att vi skulle "sänka ribban", 

Vi hade någon tid efter centrumchefens åsikt framförts, föreläsning av en tandläkare som påtalade vikten av god munvård. När man blir sjuk, drabbas av muntorrhet av mediciner med mera dyker ofta biverkan upp som blåsor, svampbeläggning och obehag. 

Patienten tappar matlusten och många gånger finns svaret i munhålan "Lova att ni tittar i munnen " sa tandläkaren. Därför att mat är medicin och mycket går att behandla.


Hur ska vården se ut i framtiden ? Är rådet att "sänka ribban" det som gäller?
Läste i NT att Marie Morell lovade att ingen skulle behöva dö ensam. Hur kan Marie Morell lova detta? 

Nej regionen. Ni måste se verkligheten ögonblickligen. Ut, klä om, studera vården på plats i 14 dagar minst. Då är nI på plats som vet och kan instruera personalen hur de ska jobba snabbare.